Konsumentverket

Tänk på det här när du anlitar hantverkare

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:14 CET

 Många konsumenter har problem när de anlitar hantverkare. Det visar statistik från landets konsumentvägledningar. Ofta handlar klagomålen om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som man trodde var överenskommet.

Enligt Konsumentverket skulle många av problemen kunna undvikas om kommunikationen var rakare redan från början mellan konsumenter och hantverkare. För att det lättare ska bli rätt lanserar nu Konsumentverket broschyren ”Tips till dig som ska anlita hantverkare”. Broschyren innehåller allt man behöver tänka på från det att man planerar arbetet tills att det är färdigt.

Samtidigt ger Konsumentverket ut broschyren ”Tips till dig som är hantverkare” som riktar sig direkt till hantverkare samt även till elever på byggutbildningar. Här finns flera goda råd om hur man får nöjda kunder.

Syftet bakom informationssatsningen är att minska antalet konsumentklagomål när det gäller hantverkstjänster.

För att ytterligare förbättra kunskapen hos både konsumenter och hantverkare fortsätter satsningen nästa år.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.