Yay! Brand and Design Agency AB

Tänk på en företagare! Vem tänker du på?

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 21:17 CET

Vem dyker upp först i huvudet? Ingvar Kamprad? Undersökningar visar att han är den vanligaste, en företagare som alla känner till. Mer slående är att de allra flesta tänker på en man.

Något som slagit oss Ambassadörer för kvinnors företagande är hur betydelsefullt det är att se någon annan klara av utmaningar. Den som kliver fram och gör något oväntat får rollen som förebild, en som går före och visar vägen.

Den första kvinnan som läste nyheter i radion skapade en storm av arga lyssnare som protesterade. ”Det är ju förfärligt, ska en kvinna läsa nyheter om krig? Ta bort henne!” Idag är det ingen som funderar över vilket kön nyhetsuppläsarna har, vi ser det som självklart att det är öppet för alla som har kompetensen.

I början av 1900-talet fanns kvinnor som engagerade sig inom politiken och krävde rösträtt. De gick före och visade vägen, idag är det självklart för oss att ha allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män.

Västernorrland är ett län med gott om traditioner, vi byggde länet med hjälp av skog, vattenkraft och industri. Under en period på 1800-talet växte länet snabbast i Sverige, då vattenrallarna byggde i inlandet och framtidstron var stark. Idag har rationaliseringar minskat antalet anställda drastiskt, både i skogen och i industrin. Bilden av Västernorrland är fortfarande att vi är ett industrilän och att det är tillverkande industri som är räddningen för att få fler länsbor. Men länet likväl som resten av landet är faktiskt till stor del ett tjänstesamhälle.

Sverige och Västernorrland behöver fler företagare. Tiden då det kom stora företagsetableringar och gav många jobb är förbi. En ny tid är här – men hur tänker vi? Tyvärr ligger utvecklingen före vår mentala bild och samhällets strukturer. Inre bilder och förväntningar styr vilka utbildningar ungdomar väljer och hur de ser sina framtida karriärer. Karriär är idag oftast lika med att ”få en anställning” – helst i Stockholm.

Företagare idag – särskilt kvinnor som driver företag – säljer ofta tjänster. Kvinnor ligger steget före, även i frågan om hur vi arbetar. Vi väljer att samverka med andra företag och leverantörer i stället för att anställa. Ett mer flexibelt arbetssätt som bättre passar dagens samhälle. Nackdelen är att det inte blir lika synligt och slagkraftigt som att kunna visa ett stort antal anställda.

Cirka 22 procent av alla företag ägs och leds av kvinnor, men vi är inte alls lika synliga. När vi bläddrar i tidningen eller ser på TV-nyheterna så möts vi oftast av företagande män – de är normen. Helst också i tillverkande industri. Vi ser dem som försöker rädda bilfabriken eller hör VD som bekymrat talar om neddragningar alternativt gläds åt den stora order som tagits hem.

Det är dags att börja tänka annorlunda. Entreprenören har blivit allt hetare, och i skolan är det numera krav på entreprenöriellt lärande och undervisning i entreprenörskap.

För att inspirera till företagande och synliggöra företagande kvinnor har regeringen utsett speciella ambassadörer. Vi som har detta hedersuppdrag kommer till skolor, nätverk, arbetsförmedling, med flera och berättar om hur det är att vara företagare. Vi visar upp vilken bredd som finns och vi delar med oss av vår historia. Ett bra komplement till övrig undervisning.

Ambassadörerna för kvinnors företagande har valts ut som förebilder för att öka kunskapen om företagande, för att inspirera fler kvinnor att starta, driva, köpa och utveckla företag. Detta ger ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i vårt län och i Sverige. Det skall vara lika naturligt att möta en företagande kvinna som en nyhetsuppläsande kvinna.

Gå in på www.ambassadorer.se och boka ett besök!

Ambassadörerna för Kvinnors Företagande Västernorrland:                                                       Ancy Berg, Astrid Frylmark, Carina Thorelli Möllerberg, Catarina Hjelm, Nina Teir, Christina Arebratt, Claudia Häggström, Ewa Hägglund, Jennifer Nylén, Kikki Högberg, Lena Lundström Nordin, Liisi Hägglund, Lotta Lind, Manjula Gulliksson, Margrethe Lundvang Danielsson, Monica Breitholtz, Sara Stierna, Susanne Fellbrink