Lifecap AB

Tänker du fortsätta att skylla dina relationsproblem på din partner eller på din taskiga barndom, eller är det dags att börja ta ansvar själv?

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 10:49 CEST

Alla barn behöver bli bekräftade av sina föräldrar. Det här leder till att vi som barn anpassar oss på alla upptänkliga sätt för att få den uppmärksamhet vi så väl behöver. Vi skapar strategier som är nödvändigt för vår överlevnad som barn, men som kan sätta käppar i hjulet för oss som vuxna. Problem i vuxenrelationer kan mycket väl ha sin grund i tidiga överlevnadsstrategier.

Min övertygelse är att de flesta föräldrar gör så gott de kan i förhållande till sina barn. Väldigt få agerar med ont uppsåt. Även barn som vuxit upp med en trygg anknytning till sina föräldrar har beteendemönster med sig som repeteras så snart en ny relation inleds. Har vi föräldrar med traumatiska upplevelser i bagaget eller föräldrar som har egna problem. t.ex. i form av missbruk och beroende är det ofta så att barnen får anpassa sig ohälsosamt mycket för att få det de behöver. Vi vill alla att våra föräldrar ska älska oss, och uppmärksamma oss. Vi använder oss av olika typer av överlevnadsstrategier. De här strategierna kan sätta käppar i hjulet för oss som vuxna. Många av dem blir så väl inövade att vi tar till dem utan att uppmärksamma vad vi gör. Det här kan leda till att vi sätter krokben för oss själva i vuxen ålder.

Boken Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt, av Lennart Lindén och Gaya Pienitzka, ges ut i September. Lennart och Gaya har föreläst i ämnet var och en under en längre tid och under våren erbjöds gemensamma föreläsningar. Gaya är författare och energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet. Lennart är f.d. kommendörkapten, känd från TV med sina inlägg om kvinnligt/manligt i en programserie ledd av Annika Dopping, samt välrenommerad föreläsare. Med start i höst erbjuder Life CaP Centret Lindormsnäs Relationskurser som har till syfte att kartlägga de egna relationsmönstren så att individen kan nå större framgång i sina relationer. Det går utmärkt att gå kursen som ena parten i en relation, eller som singel. Är du bekymrad över att du inte får relationer att hålla över tiden eller över att du inte hittar en lämplig partner kan de individuella kartläggningar som görs under kursen vara till god hjälp. Mer information finns på www.lifecap.se , du kan även kontakta Gaya direkt på gaya@lifecap.se om du har frågor runt kursen.

På Life CaP Centret arbetar vi i individuella program och med par. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- ledarskaps- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Elin Thimon

Marknadsavdelningen, Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 40 www.lifecap.se