Armémuseum

Täppan i beredskap! – barnfamiljer bjuds in att plantera en beredskapstäppa på Armémuseum 4-5 maj

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 12:50 CEST

Den 4-5 maj ska Armémuseum skapa en beredskapstäppa ute på gården. Under de stora krigen under 1900-talet så ansågs det vara varje Stockholmares plikt att hjälpa till med folkförsörjningen. Det var ont om mat och ingen plats i Stockholm som det gick att odla på fick inte lämnas obrukad. Den 4-5 maj odlar vi med barnens hjälp en beredskapsodling ute på artillerigården och lyssnar på föredrag om stadsodling då och nu.


”De extraordinära förhållanden varunder vi nu leva har gjort folkförsörjningen till en fråga som på ett helt annat sätt än förut berör den enskilde. För var och en som har möjligheter att genom husbehovsodling bidraga till en ökad livsmedelsproduktion, har det blivit en medborgerlig plikt att gripa verket an. Inga odlingsbara trädgårdsland få nu ligga obrukade….Täppans beredskapstjänst kallar”

Citat från boken Täppan i beredskap från 1942

Lördag och söndag 4-5 maj

11:00-14.00 Plantering av Armémuseums stadsodling för hela familjen. Alla barn är välkomna att i oömma kläder komma ner till Armémuseum och hjälpa till att anlägga en trädgård. Tidsenligt klädda kolonister från Skansen kommer att hjälpa barnen att sätta plantor och så frön ute på Artillerigården mitt på Östermalm. Beredskapstider kommer också att finnas på plats och i tidsenliga kläder bjuda på surrogatkaffe och saft.

Lördag 4 maj
13:00 Föredrag: Journalisten och fotografen Ulrika Flodin Furås berättar om koloniträdgårdar, stadsodling samt hur städernas matberedskap ser ut i dag och i framtiden.

Söndag 5 maj
13:00 Visning: Maria Skans från Armémuseum berättar om Täppan i beredskap.

14.30 Carita Wallman Larsson, fd Matombudsman, pratar krigsminnen kopplat till mat, ransonering och förvaring.

I samarbete med Koloniträdgårdsförbundet, LRF och Wextriket samt med hjälp av konstnärinnan Malin Lobelius.


Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från vikingatid till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm. ...