Näringsdepartementet

Tät tunnel i fokus hos Hallandsåskommittén

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 13:00 CEST

- Vi har nu granskat tillverkningen av och kvaliteten på de betongsegment som ska täta tunnlarna genom Hallandsås och är nöjda med resultatet, säger Kerstin Borg Wallin, ordförande i Hallandsåskommittén.

Produktionen av betongsegmenten är en mycket viktig del i det fortsatta tunnelbygget genom Hallandsås. Cirka 40 000 betongsegment ska tillverkas i fabriken i Åstorp för att sedan fraktas till tunnelbygget. Inne i tunnelborrmaskinen kommer segmenten därefter att monteras ihop till vattentäta rör som ska hålla tunnlarna täta i minst 120 år.

- För att försäkra sig om att tillverkningen och transporten av segmenten sker på ett kvalitetsmässigt och miljömässigt säkert sätt har kommittén granskat denna verksamhet, säger Kerstin Borg Wallin.

Kommittén har bland annat granskat:
· beskrivningar av metoder och rutiner för tillverkning och kontroll av betongsegmenten,
· att det utarbetats acceptanskriterier för enskilda segment och den färdiga betonginklädnaden i tunnlarna,
· den riskbedömning som gjorts för betongsegmenten och det sätt som riskerna åtgärdats,
· att det analyseras vilka reparationsåtgärder som kan bli nödvändiga när betongsegmenten monterats, · de delar i arbetsmiljöplanen som rör betongsegmenten, · om arbetet med betongsegmenten bedöms ha eller komma att medföra någon påverkan på projektets ursprungliga tidplan respektive projektets totalkostnad.

Kommitténs sammanfattande slutsats är att de frågor som är viktiga för att så långt som möjligt säkerställa betongsegmentens funktion samt för att tillverkning och transport sker på ett kvalitets- och miljömässigt säkert sätt, hanterar Banverket bra.

Kommittén noterar också att en del moment i kvalitetsarbetet kvarstår innan seriemässig tillverkning kan påbörjas och att det behövs en fortsatt aktiv uppföljning av de riskmoment som identifierats.

Hallandsåskommittén, som sorterar under Näringsdepartementet, har till uppgift att följa det fortsatta byggandet av tunnlar genom Hallandsås. Syftet med arbetet är att bidra till att säkerställa att tunnlarna byggs på ett miljömässigt och kvalitetsmässigt

Kontakt:
Louise Andersson
Informationsansvarig
08-405 27 30
070-661 09 52
louise.andersson@industry.ministry.se-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Ta del av hela granskningsrapporten på Hallandsåskommitténs webbplats (http://www.hallandsaskommitten.se)