Borås Stad

Täta turer i stadstrafiken ger Borås stark ökning

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 10:00 CEST

Täta turer är framgångsreceptet för stadstrafiken i Borås. Nu är antalet resor för första gången över åtta miljoner under ett år.

- Det betyder att vi är på god väg i den miljösatsning vi gör på kollektivtrafiken, noterar Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Åtta miljoner resor per år betyder att boråsaren åker med kollektivtrafiken oftare än invånarna i jämförbara kommuner. Det följer av en utveckling som brant började peka uppåt för ett par år sedan.

Redan 2004 började Borås Stad öka turtätheten i stadstrafiken genom att släppa tanken att alla bussar skulle mötas på Södra torget och sedan avgå därifrån samtidigt.

Sedan kom 2009 ytterligare en omläggning då man kortade av vissa linjesträckningar och ökade turtätheten ännu mer.

Det har fått god effekt. Sedan dess stiger antalet resenärer i en brant, obruten kurva. Ökningen är nu tio procent om året, och i april månads mätning kunde man för första gången konstatera över åtta miljoner resor under den senaste 12-månadsperioden. Det exakta antalet blev 8 062 000.

- En satsning på kollektivtrafiken är viktig både för infrastrukturen och miljön. Vi har varit aktiva med ständiga förbättringar, och kommer att fortsätta att utveckla kollektivtrafiken med högre framkomlighet, lovar Ulf Olsson.

En bidragande orsak till ökningen i stadstrafiken är de fria resor under lågtrafik för pensionärer som infördes vid halvårsskiftet 2011. Borås Lokaltrafik beräknar att det tillförde närmare 200 000 nya resor bara under de fem första månaderna.

De åtta miljonerna resor på ett år avser enbart stadstrafiken. Ser man till hela kollektivtrafiken i kommunen Borås tillkommer även resandet till kransorterna.

Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 0705-23 30 22, Peter Skoglund, tfn 0704-55 70 51, och Lars Holmkvist, VD på Borås Lokaltrafik, tfn 0733-18 98 21.