Utrikesdepartementet

Tätare nordiskt samarbete om handelsfrågor

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:37 CET

De nordiska handelsministrarna beslutade idag att öka samarbetet i handelsfrågor.

Beslutet fattades på initiativ av den svenske handelsministern Sten Tolgfors vid ett möte inom ramen för det Nordiska Ministerrådets möte i Köpenhamn.

-Det finns en mängd aktuella handelsfrågor där Norden kan spela en roll. Den viktigaste globala frågan är hur vi ska kunna gjuta nytt liv i WTO:s Doha-runda. Vissa nordiska länder är med i EU och andra inte. Det ger oss en spännande kombination av handlingsfrihet och insyn som vi bör utnyttja, säger Sten Tolgfors.

-Men även i frågor som EU:s tjänstedirektiv och Lissabon-strategin om Europas konkurrenskraft, finns det skäl för ett nära samarbete. Alla nordiska länder berörs av dessa frågor, antingen som EU-medlemmar eller genom EES-avtalet. Även här har vi många gemensamma intressen. Vi kan både lära oss av varandra och tillsammans påverka, tillägger handelsministern.

Det första steget mot ett tätare samarbete blir ett möte mellan de högsta handelspolitiska tjänstemännen i de nordiska länderna. De täta kontakterna mellan ländernas handelsministrar fortsätter också.


Kontakt:
Maria Pålsson
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 56 49
070-348 18 32
maria.palsson@foregin.ministry.se

Anders Elofson
Minister
Enheten för Europeiska unionen
Mobil 070-515 06 67

UD:s presstjänst
Tel. 08-405 5730