Västtrafik

Tätare turer och nya stombusslinjer

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:05 CEST

Västtrafik erbjuder resor med buss, tåg, spårvagn, bil och båt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och vi har lokalkontor i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med 2 300 fordon som kör 24 000 mil. Vi förbättrar miljön genom att varje år minska förbrukningen av fossila bränslen med 110 miljoner liter. Att resa med Västtrafik är nio gånger säkrare än att resa med egen bil.

Från den 20 augusti får Göteborgarna tätare turer i spårvagnstrafiken och på vissa busslinjer. Sammantaget innebär förbättringarna en rekordsatsning på tjugo miljoner kronor för kollektivtrafiken. Två nya stombusslinjer, 18 och 19, startar också med utgångspunkt i Backa via Centrum till Johanneberg och Mölndal.
Fler turer med spårvagnarna

Från måndagen den 20 augusti gäller vintertidtabell i kollektivtrafiken i Göteborg och Partille. För spårvagnarna innebär det fler turer på alla linjer under morgontimmarna under måndag till fredag. På fredags- och lördagskvällarna går vagnarna varje kvart fram till midnatt. Det blir även fler turer under dagtid på söndagarna och kvartstrafik fram till klockan 22.00 på kvällen.

Nytt är även att linje 6 går en gång i halvtimman på fredags- och lördagsnätter. Linje 10 går till Biskopsgården från klockan 07.00-18.30 på vardagar, men vänder på Centralstationen i nattrafiken och går då inte över till Hisingen. Linje 11 får kvartstrafik på fredags- och lördagsnätterna.

Fler och senare båtturer
I Södra skärgården införs ett flertal förbättringar som främst berör kvällstrafiken. Några nya turer införs. Bland annat införs den sedan länge efterfrågade turen till Asperö och Brännö klockan 23.35 måndag-fredag. Nya turer tillsammans med förskjutna avgångstider på andra turer ger ett jämnare turintervall (cirka 60 minuter). Vissa turer delas upp på två båtar som går olika vägar. Restiden till Donsö och Vrångö blir därmed 8-12 minuter kortare och Styrsö Tången får på så sätt en senare tur än vad man hittills haft.
Backa och Mölndal får efterlängtad stombuss
På måndag startar även de nya stombussarna, nummer 18 och 19. Stombuss 18 utgår från Skälltorpsvägen i Hisings Backa och kör sedan via Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsparken till Pilbågsgatan i Johanneberg. Stombuss 19 startar vid Körkarlens Gata i Hisings Backa och kör även den via Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsparken och Vasaplatsen till Mölndal. Linjerna kommer att gå var tionde minut, vilket sammantaget innebär femminuterstrafik längs Litteraturgatan genom Backa. De nya stombussarna ersätter befintliga linjer på samma sträckor.

För mer information om enskilda linjer, se Västtrafiks hemsida: www.vasttrafik.se

För mer information:
Lennart Löfberg, affärsområdeschef, Västtrafik, 031-62 92 44, 0708-62 92 44.
För förmedling av kontakter är du välkommen att ringa Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99.

VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se