Statens Kärnkraftinspektion, SKI

Tätningen i Forsmark 1 uppfyllde inte kraven

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:59 CET

SKI har informerats av Forsmarks kraftgrupp, FKA, om att provresultatet för gummitätningen i inneslutningen till reaktorn Forsmark 1 inte uppfyllde de krav som ställs för att garantera täthet och funktion i det berörda systemet. Motsvarande prov i Forsmark 2 var däremot godkänt.

Resultatet av proven betyder att hela den aktuella gummiduken i Forsmark 1 måste bytas. SKI följer fortlöpande hur FKA hanterar ärendet. SKI kommer också att begära in en redovisning om hur kontroll- och provningsprogrammet i de berörda reaktorerna fungerat.

Forsmarsk kärnkraftverk står under SKI:s särskilda tillsyn efter en rad beslut fattade i september 2006.

Ytterligare upplysningar:

SKI:s pressjour telefon 08-698 86 99

20070206otätduk.pdf http://www.ski.se/dynamaster/file_archive/070206/82fc947b6a41f334d0e119334bcbc305/20070206ot%e4tduk.pdf