Byggkeramikrådet

Tätskikt i våtrum

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2011 16:15 CET

Information från Byggkeramikrådet om tätskikt i våtrum 

Länsförsäkringar har testat fem tätskiktsfolier på SP enligt framtida provningsmetod ETAG 022 Annex A. Byggkeramikrådet anser att testerna ger en felaktig bild av tätskiktsfolierna då man kan dra slutsatsen att det finns brister i nuvarande system. Detta kan skapa en obefogad oro på marknaden.

Systemen är testade enligt en ny provningsmetod som ännu inte är tagen i Europa. Byggkeramikrådet har tagit beslut om att provningsmetoden kommer att gälla i Sverige från januari 2012, fram till dess gäller den provningsmetod från SP som alla idag godkända system har klarat. Att vi förändrar testkraven beror inte på att vi misstror den befintliga SP-metoden, utan att vi ska ha ett gemensamt krav i Europa. BKR har deltagit i det Europeiska arbetet under många år med att ta fram gemensamma riktlinjer.

Vid en rundringning till de ledande tätskiktsleverantörerna har det framkommit att de inte känner till några vattenskador på befintliga foliesystem som kan härledas till annat än felmontering där man frångått monteringsanvisningen

Då den nya provningsmetoden är mycket tuffare än den idag befintliga SP-metoden, kommer en del tätskiktsleverantörer att modifiera sina system och monteringsanvisningar. Flera företag är i full gång med provningarna och några är klara. Från januari 2012 kommer enbart system som klarat de nya kraven att finnas noterade i bilaga C till BBV.

Vår uppfattning i denna fråga kan sammanfattas på följande sätt:

  • Den provningsmetod som Länsförsäkringar refererar till är ännu inte antagen utan träder i kraft från 1 januari 2012. Tätskiktsföretagen arbetar idag för att modifiera systemen så de klarar de kommande betydligt tuffare testerna.
  • Att de av LF provade systemen inte klarat de kommande testerna betyder inte på något sätt att vi känner oro för foliesystemen som idag används. De har klarat dagens krav och funnits i Europa i tio år och på svenska marknaden ca fyra år. Vi har fullt förtroende för den befintliga provningsmetoden som från början utarbetats av KTH, SP och den keramiska branschen gemensamt.
  • Några skadefall som beror på systemfel har inte kommit till vår kännedom.

För ytterligare information, kontakta

Byggkeramikrådets VD Johan Puuri

0706-49 48 00, johan@bkr.se.

                                                                                                                                            Byggkeramikrådet/2011-03-11

BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela "byggsverige" ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

www.bkr.se