Entreprenörskapsforum

Tätt entreprenöriellt filter i Sverige – Gott om affärsmöjligheter men nyföretagandet lågt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:01 CET

Sverige står i särklass när det gäller entreprenöriella möjligheter – närmare två tredjedelar av den vuxna befolkningen anser det vara lätt att starta ett företag inom en snar framtid. Däremot är utfallet i faktiskt nyföretagande långt under vad man kan förvänta sig givet affärsmöjligheterna. Den slutsatsen drar Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.

Februari månads analys baseras på data ur Global Entrepreneurship Monitors, GEMs, årsrapport, där Entreprenörskapsforum är den svenska samarbetsnoden. Undersökningen visar att svenskarna i mycket hög utsträckning anser sig ha goda affärsmöjligheter, något som rimligen borde avspegla sig i faktiskt nyföretagande. Att två av tre anser att det är lätt att starta företag bekräftas inte vad gäller företag i vardande. Det verkar med andra ord finnas ett entreprenöriellt filter som gör att upplevda affärsmöjligheter inte generar ett motsvarande nyföretagande.

– Det finns en stor potential i att reducera det entreprenöriella filtret i Sverige. Att undanröja hinder för individers vilja och förmåga att agera på upplevda affärsmöjligheter skulle kunna generera stora effekter på nyföretagandet i landet, säger Per Thulin.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller pthulin@abe.kth.se.

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se