Utbildningsdepartementet

Tätt samarbete mellan skola och arbetsliv

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:44 CEST


Högre kvalitet i utbildningen, ökad samverkan mellan skola och näringsliv, fler elever på naturvetenskapliga och tekniska utbildningsvägar och att matematiken levandegörs genom konkreta exempel i arbetslivet.
Det är målen för den kommitté som kommer att ledas av Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders, Getinge Industrier, samt Göran Johnsson,
tidigare ordförande i Metallindustriarbetareförbundet.
Direktiven för kommittén Arbetslivet som lärmiljö presenterades på onsdagen.

- Det finns inga färdiga enkla lösningar på hur samverkan kan förbättras. Att öppna näringslivet och arbetsplatserna för elever och förmå fler från arbetslivet att besöka skolan är inget vi bara kan fatta beslut om i regeringen eller i riksdagen. Det handlar istället om att övertyga och motivera näringsliv och arbetslivets företrädare om den ömsesidiga nytta som ligger i detta samspel, säger skolminister Ibrahim Baylan.

- Jag hoppas att Carl Bennet och Göran Johnsson ska kunna arbeta operativt och konkret genom att visa exempel på hur denna samverkan kan gå till i praktiken. De ska också kunna lämna förslag och visa vägen till hur ett långsiktigt hållbart samarbete kan fungera, säger Ibrahim Baylan.
- Vi vill att de ska ha ett särskilt fokus på matematiken därför att vi är övertygade om att hur matematiken levandegörs i arbetslivet är nyckeln för barn och ungas motivation att lära sig matematik.

Kommittén ska ta initiativ till bättre samarbete mellan näringsliv och skola, för att arbetslivet som lärmiljö ska kunna tas till vara bättre. Den skall utveckla samverkansformer mellan skola och arbetsliv som ger elever i både grundskolan och gymnasieskolan bättre kontakt med arbetslivet. Kommittén skall arbeta till och med den 31 januari 2007.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35