Visit Vilhelmina

Tävlande till isstolpsittning under årets WWW-helg (Wilhelmina Winter Weekend)

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 10:58 CET

Isstolpsittning är en unik tävling som arrangeras för elfte året i rad i Vilhelmina i samband med Wilhelmina Winter Weekend (WWW). Många är det som testat sin uthålligheten i denna mycket speciella tävling. Under två dygn, i mitten på februari, sitter de tävlande på en stolpe gjord av is. Endast 10 minuters paus var annan timme är tillåten och under övrig tid ska man sitta stilla på sin stolpe. Stolparna står uppställda utomhus i centrala Vilhelmina med allt vad det innebär av snö och kyla samt mörker. Det är inte många som pallar med detta och därför söker vi nu dig som behöver en rejäl utmaning!

Reglerna ger en god bild av tävlingen:

Stolpen

Tävlingen sker utomhus

Sittplatsens höjd över marken skall vara 200-250 cm

Ingen del av stolpen får utbytas under tävlingens gång

Marken runt stolpen får täckas med stötdämpande medel, dock max 50cm mäktighet

Avstånd mellan stolparna minst 250cm

Sittytans storlek max. 40*50cm

Sittunderlag tillhandahålls av arrangören

Ett fotstöd fram

 

Tävlande

Var införstådd att kontroll kan komma att ske av tävlingsläkare

Acceptera eventuell dopingtest

Tävlare har rätt till 10minuter rast med avsittning varje två timmar tävlingstid

Endast kläder som befinner sig i omedelbar hudkontakt får brytas under tävlingens gång

Inga främmande värmekällor får användas vid tävlingen, vare sig yttre eller i kläderna inhysta

Vid rasterna får dock inomhusbesök göras av hygieniska skäl

Uppsittning måste vara utförd före rasttidens utgång

Ofrivillig försening t.ex. fasthållning räknas inte som försening, utan avräknas den tävlande mot rasttid

All avsittning mellan rasterna räknas som att den tävlande bryter

Läkarkontroll kan dock utföras individuellt och tid avräknas rasttid

Läkare kan när som helst bryta en sittares medtävlan om hälsorisk förekommer

Vinnare är den tävlande som sitter sist kvar på stolpen

Vid maxtidsbegränsad tävling räknas som vinnare samtliga som sitter på stolpen vid tävlingens avlysande.

Som rekord räknas en produkt av faktorerna timme, stolpsittning och temperatur, se särskild formel för uträkning.

Tävlande får ej resa sig mellan rasterna.

 

Funktionärer

Noterar alla tider

Noterar temperatur vid start och varje tävlande timme

Kontrollerar att tider hålls

Räknar ned vid uppsittning och avsittning

Håller publik på behörigt avstånd

Rapporterar och noterar alla avvikelser till arrangör

Servar de tävlande vid behov

Läs mer på www.visitvilhelmina.se