Hjälpmedelsinstitutet

Tävling för arkitekter och entreprenörer i Karlskrona om äldres boende

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 09:37 CEST

Om arkitektkontor och entreprenörer samarbetar och lämnar in en gemensam offert och ett fast pris på de efterfrågade produkterna, kan kostnader hållas nere och bostadskvaliteten garanteras. Det är idén bakom den tävling som nu arrangeras av Karlskronahem tillsammans med Karlskrona Seniorhusförening. För det arbetet beviljas de projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet. Ett typ-punkthus och typ-lofthus ska sedan uppföras i stadsdelen Lyckeby under åren 2012 -2015.

Tävlingen beräknas utlysas i juni 2011 och kommer avslutas med en presentation av det/de vinnande bidragen samt med en utställning under 2012.  

-    Det här är ett intressant projekt, säger Jan Grönlund, direktör vid Hjälpmedelsinstitutet. Idag finns det stora brister i Sveriges bostadsbestånd och man behöver titta på nya lösningar.

Karlskronahem bedömer att det finns ett stort byggbehov av dessa hustyper. Punkt- och loftgångshusen kan ge funktionella och troligen ekonomiskt bra lösningar och kostnaderna skulle kunna hållas nere om detta kan upprepas som serier i regionen. De vinnande bidragen får tillfälle att uppföra lämpliga trygghets- och seniorboenden i första hand i Sydostsverige. Intresset är stort hos bostadssökande seniorer visar en genomförd enkät och undersökningar i fokusgrupper.

Äldreboom
Vi står inför en kommande äldreboom. Sedan 1980-talet har andelen personer över 65 år legat stadigt på cirka1,5 miljoner, men beräknas inom sju år överskrida två miljoner. I Karlskrona kommun är idag 19,6 % av befolkningen över 65 år.  En åldrande befolkning och brister i det befintliga bostadsbeståndet gör att kommunerna på ett effektivt sätt måste planera för att möta kommande behov. 

Bo bra på äldre dar
Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar drivs av Hjälpmedelsinstitutet sedan hösten 2010. Syftet är att stimulera kommuner till nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Regeringsuppdraget pågår till den 1 dec 2012 med en budget på 50 miljoner kronor. Läs mer på www.bobrapåäldredar.se

För mer information om projektet i Karlskrona kontakta:
Per Myrbeck, VD Karlskronahem
Telefon:  0455 30 49 05
Epost: Per.myrbeck@karlskronahem.se

Fredrik von Platen
Tel 0703 14 93 91
fvplaten@compagnet.se

För mer information om Bo bra på äldre dar kontakta:
Tomas Lagerwall, programsamordnare
Telefon: 08 – 620 18 05
Epost: Tomas.lagerwall@hi.se

Annica Lindgren, informationssamordnare
Telefon: 08- 620 18 06
Epost: Annica.lindgren@hi.se

 

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.