Sveriges Kommuner och Landsting

Tävling i förändringsarbete sporrar vården

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 16:50 CEST

Införandet av vårdgarantin har satt ordentlig fart på landstingens arbete med att förbättra tillgängligheten till vården. För att ytterligare stimulera detta arbete har det nationella projektet Vårdgaranti 05 utlyst en utmärkelse till de främsta förbättringsexemplen i landet.

Totalt har 66 tävlingsbidrag nominerats från de sex sjukvårdsregionerna. En jury kommer att utse det bästa förändringsexemplet från varje region. Den vinnande organisationen i varje region får, förutom äran att lyftas fram som ett gott exempel när det gäller tillgänglighet, motta 25 000 kronor. Juryn sammanträder i slutet av oktober och vinnarna kommer att meddelas i början på november.

De nominerade arbetena är genomförda av allt från kirurgkliniker till ryggmottagningar, vårdcentraler, kvinnokliniker, ortopedmottagningar, ögonkliniker m.m. I korta rapporter och anmälningsformulär har de samlat och presenterat sina erfarenheter från arbetet med att förbättra sin tillgänglighet. Några av de anmälda arbetena presenteras lite mer ingående i en serie artiklar på vår webbplats.
http://www.skl.se/bunt.asp?C=4357

Flera av de nominerade bidragen speglar ett arbete som pågått en tid. De kan därför visa upp en bestående god tillgänglighet. Ibland är det relativt enkla, vardagliga saker enheten/kliniken/mottagningen förändrat, som har gett det goda resultatet. Ibland har det krävts mer omfattande förändringar. Generellt kan man konstatera att det ofta är en kombination av stora och små förbättringar som leder till att tillgängligheten för patienterna ökar.


Bifogade dokument
Hela listan över de nominerade bidragen i tävlingen
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=4357&A=18057&FileID=87998&NAME=sammanst%E4lln%5Futm%E4rkelse%5F19okt.pdf