Länsstyrelsen Västerbotten

Tävlingen om "De bortglömda husen" avgjord

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 17:07 CEST

Länets hembygdsföreningar och sameföreningar inbjöds i våras att lämna förslag på länsintressanta och ”bortglömda” kulturhistoriskt viktiga byggnader som är i behov av upprustning. Av de förslag som kom in blev det Jörnsbygdens hembygdsförening som tog hem priset, 5 000 kr till föreningskassan, för skolhuset i Fjällboheden utanför Jörn.
Skolhuset i Fjällboheden byggdes 1925 och var i drift fram till 1959. Byggnaden har i stort sett stått helt orörd sedan undervisningen upphörde.

- Till och med den blomsterteckning som barnen gjorde på svarta tavlan inför sista läsårsavslutningen finns kvar, berättar antikvarie Andreas Grahn vid Länsstyrelsen.

Idag ägs skolhuset av byamännen och där finns också ett skolplanschmuseum. Liknande skolor byggdes i Granbergsträsk, Storträsk och kanske ännu fler byar i trakten. Fjällbohedens välbevarade skola är därigenom en intressant och värdefull representant för den tidens byaskolor.

- Tyvärr var det litet gensvar för tävlingen! Endast två hembygdsföreningar har deltagit. Från Jörnsbygdens hembygdsförening kom tre förslag, medan Vindelns hembygdsförening lämnade ett förslag.

Förutom den vinnande byggnaden föreslog Jörnsbygdens hembygdsförening också järnvägshotellet i Jörn och pumphuset vid Myrhedens järnvägsstation till tävlingen. Vindelns hembygdsförening föreslog Erik Annersa´s smedja i Storsandsjön.

- Vi gratulerar Jörnsbygdens hembygdsförening till vinsten och kommer inom kort att kontakta byggnadens ägare för att erbjuda hjälp med kommande vårdinsatser, säger Andreas Grahn. Han tillägger att Länsstyrelsen, trots det försiktiga intresset i år planerar att återkomma med tävlingen under nästa år. Tävlingsinbjudan kommer att skickas ut under våren, men han uppmanar alla att börja fundera på lämpliga förslag redan nu!

Kontaktpersoner:
Andreas Grahn, antikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten. 090-10 72 64
Göran Marklund, ordf i Jörnsbygdens hembygdsförening. Tel 0916-102 18

Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70