TagMaster

TagMaster har säkrat extern finansiering

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 14:36 CET

Stockholm, Sverige, 4 Januari 2010 – TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerad RFID utrustning för identifiering av fordon samt tåg- och tunnelbanesystem, har säkrat förnyat kapital hos befintliga aktieägare för att täcka extraordinära kostnader relaterade till strukturella aktiviteter under 2009.
Bolaget har sökt ett tillskott av kapital i syfte att täcka extraordinära kostnader som bolaget har tvingats bära under 2009. Styrelsen i TagMaster har därför, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 27 april 2009, genomfört en nyemission för att öka bolagets aktiekapital med högst 1 100 000 kronor genom nyemission av högst 11 000 000 B-aktier. Emissionen är nu fulltecknad och ett kapital på 3 300 000 SEK har tillförts bolaget.
Stärkta av detta kapitaltillskott så ser TagMaster fram emot ett spännande 2010. Enligt uppskattningar väntas omsättningen väl överstiga 2009 års nivå. Med bruttomarginaler i linje med tidigare år och kraftigt reducerade omkostnader förväntas därför rörelseresultatet att vara positivt. Sänkningen av omkostnaderna som har genomförts beräknas inte påverka verksamheten.Om TagMaster 
TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer med syfte att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet samt minska människans miljöpåverkan. TagMaster exporterar huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB (publ) är listat och aktien handlas på marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser är Remium AB. www.tagmaster.com 

För mer information var vänlig och kontakta Bo Tiderman CEO Telephone: +46 8 632 1950 E-mail: bo.tiderman@tagmaster.com