TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Taiga gör rekordresultat och växer utomlands

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:22 CEST

Yrkesklädesföretaget Taiga i Varberg rycker fram på exportmarknaden och summerade sitt bästa resultat hittills i samband med bokslutet den 30:e april. Med nyanställningar och förstärkningar av sortiment laddar familjeföretaget för fortsatt tillväxt.

– Vi är optimistiska inför framtiden, säger familjeföretagets VD Ann Rydholm till teko.se. 

Till skillnad från många andra yrkesklädesföretag inriktar sig Taiga på direktförsäljning till slutkunder. Endast en mindre del av omsättningen kommer från handlare. Med den svaga exponeringen mot yrkesbutikerna skapas en flexibilitet som möjliggör för ett brett agerande i olika offentliga och privata upphandlingssammanhang, menar Ann Rydholm.

På en yrkesklädesmarknad där allt fler aktörer konkurrerar med bredd håller Taiga fast vid den nischning på specialiserade funktionskläder man jobbat med sedan starten 1982. En strategi som förra verksamhetsåret drog in närmare 54 miljoner kronor och som lockar kunder i vitt skilda sammanhang som ambulanssjukvård, polarexpeditioner, militär och högspänningsarbete.

Som ett led i utvecklingsarbetet har företaget inrättat ett klimatlabb vid huvudkontoret i Varberg och som är unikt i sitt slag i Sverige. Med hjälp av kylaggregat kan temperaturen pressas ner till minus 30 grader och med speciella fläktar uppnås vindkyleffekter ner till minus 55 grader. För iscensättning av omvända väderförhållanden ryms en värmekammare där tropiska temperaturer skapas med upp till 90 procents luftfuktighet. I anläggningen finns även ett regnrum.

– Möjligheten att skapa världens sämsta väder här i Varberg är en stor tillgång i FoU-arbetet och tillika en uppskattad resurs bland våra kunder som när som helst kan testa produkterna under autentiska förhållanden, säger Ann Rydholm.

Taigas strategi att nischa sig och vara kraftfulla inom ett mindre antal specialiserade områden gynnar även konkurrenskraften internationellt. Exportandelen är nu uppe i 40 procent och ytterligare ökningar väntar framöver, enligt Ann Rydholm. Med all produktion förlagd till lönsömnadsföretag runt om i Europa säkerställs snabba leveranser inom hela EU.

För att möta den fina utvecklingen och blir mer offensiva söker Taiga nu förstärkning inom försäljning, produktutveckling och sömnad - ett rekryteringsförfarande som när det är genomfört innebär att företaget sysselsätter 20 medarbetare.

Samtidigt som organisationen förstärks fortsätter utvecklingen av sortimentet, varav den senaste satsningen skedde i våras då fler så kallade multinormsplagg lanserades för att ytterligare öka attraktionskraften inom högspänningsarbete, ett område där Taiga hävdar sig allt bättre i Sverige och utomlands.

Framöver väntar många spännande upphandlingar där företagets nischkompetenser kommer väl till pass. Parallellt fortsätter bearbetningen av nya intressanta prospekts. Ann Rydholm är hoppfull om ett ännu bättre verksamhetsår för 2014/2015.

– Vi har aldrig varit starkare än nu.

Taiga är medlem i TEKO.

Ta mig till deras webbsajt!