Scientologi-kyrkan i Malmö

Taiwans Inrikesminister gav Scientologikyrkan prestigefylld utmärkelse

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 16:45 CET

Taiwans Inrikesminister Chin Wei-zen belönade Scientologi-kyrkan i Taiwan med priset ”Excellent Religious Group Award” för deras insatser i det Taiwanesiska samhället.

Representanter för Scientologi-kyrkan i Taiwan stod återigen på scenen för att motta utmärkelsen för ”extraordinära insatser för samhället”. – en utmärkelse som kyrkan erhållit 12 år i rad!

Samhällsfrämjande insatser är en tradition sprungen ur kyrkans kodexar. Scientologins grundare
L. Ron Hubbard skrev att "en individ är endast så värdefull som han kan tjäna andra", en levnadsregel taiwanesiska scientologer helt och hållet tagit till sina hjärtan.

Volontär hjälp
Scientologins frivilligpastorer i Taiwan har bidragit med värdefulla insatser vid katastrofer i landet ända sedan jordbävningen 1999 fram till gasexplosionen i Kaohsiung 2014, och nu senast 2015 vid jordbävningen i Nepal. Förutom insatserna vid naturkatastrofer har kyrkans frivilligpastorer dagligen arbetat med att hjälpa människor i vardagen - allt ifrån stöd och råd vid personliga tragedier såsom förlusten av en älskad eller att hjälpa barn ut ur drogmissbruk.

Sanningen om droger
Scientologer i Taiwan har distribuerat nästan en miljon exemplar av upplysningshäftena ”sanningen om droger” samt levererat föreläsningar och seminarier till mer än 300 000 ungdomar i ämnet.

Mänskliga Rättigheter
Dessutom har kyrkans volontärer ägnat sin tid åt att utbilda landets ungdomar i FN: s ”Deklaration om de mänskliga rättigheterna” med syftet att i kommande generationer ingjuta vikten av mänskliga rättigheter och individens eget ansvar för att se till att dessa rättigheter respekteras.

Scientologikyrkan i Kaohsiung, Taiwan, anordnar även öppna hus och evenemang regelbundet för att stödja viktiga sociala frågor och reformer.

Scientologi-religionens grundades av författaren och filosofen L. Ron Hubbard. Första Scientologi-kyrkan bildades 1954 i Los Angeles och religionen har expanderat till mer än 11 000 kyrkor, missioner och anslutna grupper, med miljontals medlemmar i 167 länder.

KONTAKT:

I Sverige:
Stig Andersson Scientologi-kyrkan i Malmö
tel 040 53 75 80
e-mail: stig.andersson@scientology.net

Internationellt:
Scientologikyrkan medierelationer mediarelations@churchofscientology.net
(323) 960-3500 telefon
(323) 960-3508 fax