Intentia International AB

Take Off för SAS Technical Services med Intentia

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 10:21 CEST

Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE:INT B) SAS Technical Services investerar i Intentias affärssystem för att ytterligare förstärka sin roll som ledande leverantör av helhetslösningar för flygplansunderhåll och reservdelsförsörjning till flygbolag världen över.


Marknaden för flygplansunderhåll präglas av stenhård konkurrens, särskilt i Europa. Priserna pressas kraftigt av flygbolagen som i takt med fallande biljettpriser och höga bränslekostnader hela tiden försöker sänka sina underhållskostnader.

Priserna pressas också av en betydande överkapacitet både från flygbolagens egna underhållsorganisationer och från oberoende företag inom MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). En omstrukturering av branschen pågår. Allt fler flygbolag väljer att överlåta underhållsverksamheten på underleverantörer som med hjälp av större volymer och specialiserat kunnande kan ge en lägre totalkostnad.

- SAS Technical Services erbjuder full-serviceprogram som anpassas helt efter kundernas behov. Viktiga styrkor hos oss är den höga kvaliteten, ingenjörsexpertis, korta liggtider och låga kostnader kombinerat med stor flexibilitet. Effektiv full-service ställer krav på välutvecklat IT-stöd för effektiv kundorderstyrning som klarar de extrema kraven på informationsutbyte och spårbarhet som flygsäkerheten kräver, säger Per Magne Mathisen, Vice President Airframe Maintenance i SAS Technical Services.

- Införandet av Intentia Application Suite som ett gemensamt affärssystem i hela SAS Technical Services-gruppen ger oss väsentligt bättre möjlighet att utnyttja hela STS potential för alla våra kunder, fortsätter Mathisen

- Vi har ett långt samarbete med Intentia inom logistik och materialförsörjning. Implementeringen av senaste versionen av Intentias Application Suite i vårt dotterbolag Braathens Technical Services har också visat att den nya versionen dels erbjuder den nödvändiga funktionaliteten, dels är en teknikplattform som kommer att stödja den snabba utveckling som vi befinner oss i. Att välja Intentias MRO lösning som gemensam plattform i gruppen var därför ett logiskt beslut, berättar Mats Wehlin CIO i SAS Technical Services.

SAS Technical Services sätter genom införandet av det nya systemet kundordern i centrum för styrningen av verksamheten. Det integrerade informationsflödet i Movex ger kunden större tydlighet och precision i vad som beställs, genomförs, levereras och faktureras.

För SAS Technical Services kommer detta att betyda stora förenklingar i administrationen som tidigare varit en flaskhals. Såväl kundorder som beställningar till leverantörer kan ske elektroniskt på webben och med integrationer enligt SPEC2000 till såväl kundernas system som leverantörer och e-marknadsplatser som AeroXchange.

- Order, planering och uppföljning kopplas samman bättre, vilket ger bättre utnyttjande av vår kapacitet och precision i uppföljningen för att hantera de låga marginaler som erbjuds i marknaden med fortsatt god lönsamhet. Kort sagt får vi nu möjlighet att hantera ett mycket större antal kunder, säger Hans Lindberg CFO i SAS Technical Services.

Införandet av Intentias senaste version lägger också grunden för effektivitet i produktionen. En stor del av tiden går idag åt till att söka och rapportera information på papper.

Den reducerade tiden för informationshantering ökar naturligtvis den interna effektiviteten men har också stor betydelse för SAS Technical Services kunder. Beräkningar visar att försening av en avgång på grund av ett tekniskt problem kan kosta flygbolag över 100 Euro per minut.

- För att åstadkomma lönsamhet inom MRO behövs en annan typ av IT-system än den som bolagen har idag. Den måste stödja skillnaderna mellan internt underhåll och MRO som affärsverksamhet med verkliga kunder. Vi har stödet för den affärsmodell MRO bolag behöver, vilket ökar SAS Technical Services konkurrenskraft på en oerhört tuff marknad, säger Patrik Hillelson, senior advisor MRO vid Intentia.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Jakobson
VP Sales
Intentia EMEA
Tel: +46 8 5552 5622
Mobil: +46 733 27 5622
e-post: markus.jakobson@intentia.se

Mats Wehlin
CIO
Director Information Systems
SAS Technical Service
Tel: +46 8 797 1955
Mobil: +46 70 997 19 55

Eva Reftmark
Sund Kommunikation
Tel: +46 8 508 935 10
e-post: er@sundkommunikation.se


Om SAS Technical Services

SAS Technical Services är en ledande leverantör av helhetslösningar för flygplansunderhåll och reservdelsförsörjning till flygbolag världen över. Bolaget är helägt av SAS och har 3 700 anställda och en omsättning på cirka 600 miljoner Euro.


Om Intentia

Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 % är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market".

- 100 % av våra resurser är fokuserade på den marknaden
- 100 % av vår mjukvara är designad för den marknaden
- 100 % av vår erfarenhet kommer från den marknaden

Våra kunder är medelstora till stora organisationer som arbetar i komplicerade försörjningskedjor med hård konkurrens och begränsade interna resurser. De begär pålitlighet, erfarenhet och säkerhet från en gedigen och flexibel leverantör med specialistkunskaper om dess industri och processer.

Intentias affärslösningar är byggda från grunden med kundens specifika krav i åtanke och med en förmåga att växa och på ett enkelt sätt förändras tillsammans med affärsverksamheten. De förenklar komplexa processer, tillmötesgår kundens krav och levererar mervärde till kunden både på kort och lång sikt. Detta gör valet av Intentias affärslösningar till "The Intelligent Choice".

Intentia bildades 1984 och har mer än 3 000 installationer hos kund i ett 40-tal länder i hela världen. Våra affärslösningar omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management.

Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com

Intentia
The Intelligent Choice