Rope Access Sverige AB

Taksäkerhet och fallskydd

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 22:52 CEST

Säkerhet är kärnan i vår verksamhet. Rope Access Sverige arbetar enligt välutvecklade arbetsmetoder som innebär oöverträffad säkerhet vid arbete på hög höjd. Vi för en löpande dialog med Arbetsmiljöverket och arbetar aktivt för att öka säkerhetsmedvetandet i fastighetsbranschen. Vi utbildar i säkert arbete på hög höjd, utför installation och montage av taksäkerhetsprodukter samt arbetar som konsult i taksäkerhetsfrågor. Vi utför besiktningar av taksäkerheten på fastigheter och upprättar förslag på åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.

Montage av taksäkerhetsprodukter
Vi har samarbeten med flera ledande leverantörer av taksäkerhetssystem såsom Lindab och CW Lundberg AB. Vi hjälper dig med att hitta rätt produkter och sedan installera dessa. Alla lösningar anpassas efter det specifika kundbehovet. Vi monterar och installerar taksäkerhetsprodukter såsom takbryggor, takfallstegar, tillträdesstegar och snörasskydd,

Konsultationstjänster inom fallskydd
Vi är en oberoende konsult och installatör inom området fallskydd. Vi kan hjälpa till vid upphandling och installation av både fasta och temporära fallskydd. Vi arbetar både med vertikala och horisontella fallskyddssystem. Våra kunder kan i och med vårt oberoende från leverantörer av fallskydd vara säkra på att vi enbart har vår kunds bästa för ögonen.

Olika fallskyddslösningar lämpar sig olika väl för olika situationer. Vår mångåriga erfarenhet inom konsultation och installation av fallskydd kombinerat med vår reparbetesteknik gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar med optimal säkerhet för användarna oberoende av installationsmiljö.

Vi har arbetat med fallskydd från alla ledande leverantörer, Latchways, Protecta, Söll, Miller, Petzl, Actsafe och Sala för att nämna några.

I samband med att vi är på plats hos er för att hjälpa er med taksäkerhet och fallskydd kan vi även erbjuda våra övriga tjänster inom yttre underhåll av fastigheter.

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.