Moderaterna

Tal vid Moderaternas kommunala rikskonferens 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:48 CEST


2009 04 24, Conventum Örebro
Det talade ordet gäller Tid för ansvar i Sverige och Europa
Förra året när vi samlades i Göteborg så talade jag om hur viktigt - och utmanande - det är när så många av oss bär ansvar i så stora delar av Sverige. Hur vi aktivt söker ansvar. Jag talade om behovet av fortsatt förnyelse och om att nu lägga grunden för att vinna väljarnas förtroende i kommande val.
Slutsatserna från Göteborg 2008 är ännu mer giltiga här och nu i Örebro 2009.
Utvecklingen har varit dramatisk sedan vi sågs förra gången.
Den globala finanskrisen och den internationella lågkonjunkturen har svept in med full kraft över Europa och Sverige. Som ett litet men mycket handelsberoende land märker vi nu effekterna när människor i Springfield, Illinois köper färre bilar och när företag i Köln tvekar om investeringar i en ny maskinpark.
Vad som händer runt om i världen märks direkt i människors vardag i Örebro, Borås och Linköping.
Politikens uppdrag förändras.
Många oroar sig idag inför framtiden. Hur ska det gå med jobbet? Ska barn och barnbarn få en bra utbildning? Vem ska ta hand om mig eller mina föräldrar när jag blir gammal? När en kollega varslas - får han tillräckligt med stöd för att komma igen?
Det är de frågorna som en ansvarsfull politik svarar upp emot. Det är de frågorna som är kärnan i det uppdrag vi har fått av väljarna.
***
Nu är tid för ansvar. Nu är tid för långsiktighet och för aktiva åtgärder som hjälper och inte stjälper.
Låt mig var tydlig:
Vi är den borgerliga generation förtroendevalda som inte får misslyckas.
Nu prövas vi på allvar. Det är nu människors tillit till oss ytterst sätts på prov.
Vi bär nu ansvaret inte bara i riksdag och regering utan också i många landsting och kommuner runt om i landet. Det är nu vi ska svara upp mot det förtroende som väljarna gav oss i valet 2006.
De kommande åren kommer att bli tuffa. Den globala krisen påverkar oss och mycket pekar på att det kommer att bli värre innan det blir bättre.
Jag vet att det inte är några lätta diskussioner som förs i sammanträdesrum och på gator och torg runt om i landet.
Har man ansvar ställs man till svars.
Det är svåra prioriteringar som måste göras. Och dessa prioriteringar heter stabilitet, sysselsättning och välfärdens kärna.
Stabilitet i meningen att skapa långsiktigt goda förutsättningar för fungerande kreditmarknader, men också för de krafter som blir bärande i den återhämtning som kommer efter krisen.
Sysselsättning för att mildra arbetslöshetens effekter genom en aktiv jobbpolitik.
Och välfärdens kärna eftersom detta är avgörande för människors trygghet, frihet och utvecklingsmöjligheter.
Menar vi allvar med detta så måste det få konsekvenser i våra beslut. Alla kommer inte att bli nöjda.
Partistyrelsen har nu antagit ett styrdokument som stöd för detta. Den kommer att presenteras i plenum senare idag. Vi kommer också att tillsätta en arbetsgrupp som fram till 2011 ska utarbeta ett förslag till kommunpolitiskt program. I det arbetet kommer alla ni här inne att vara viktiga aktörer.
För det är genom att investera i ansvarstagande och långsiktighet nu, som vi lägger grunden för ett bättre Sverige på andra sidan lågkonjunkturen. Det är också så som vi lägger grunden för moderata framgångar i valen 2010 och 2014.
Jag tror att valen 2010 kommer att präglas av ansvar, framtid och att vi för första gången kommer att ha ett tydligt val mellan två regeringsalternativ. Det är 17 månader till dessa val och vi måste nu varje dag fortsätta ta ansvar. Vi har vänt från underläge till ett jämnt läge i opinionen och vi måste nu kavla upp ärmarna och vara aktiva varje dag.
Vi måste samtidigt utveckla Alliansarbetet på alla nivåer och fortsätta förnyelsen av moderaterna. Väljarna ska möta ett nytt parti - politiskt, organisatoriskt och hur vi möter människor.
Det finns en dimension som har blivit ännu viktigare i det läge vi befinner oss i och det är rättvisa. I tider när det svenska samhället möts av påfrestningar måste vi hålla ihop och agera gemensamt. Sverige är inte bara ett land befolkat av individer och familjer. Vi är också ett samhälle.
Ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle där människor bidrar efter förmåga. Och ett samhälle där vi inte skor oss på varandra.
Därför är det viktigt att vi moderater nu markerar vår kamp för rättvisan och hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Och att vi reagerar när människor och företag agerar orimligt. Vi tar kampen för alla medborgare.
***
Jag vet att Fredrik återkommer imorgon kring vad vi och regeringen gör för att möta den globala krisens konsekvenser och för att Sverige så fort som möjligt ska kunna växa igen. Receptet för återhämtning handlar om att föra en politik på flera fronter. Det handlar om en politik för fler jobb. Det handlar om en politik som tar ansvar för statsfinanserna. Det handlar om en politik som värnar vår gemensamma välfärd.
Sverige är ett fantastiskt land. Vi har mött utmaningar förr och kommit igenom dem starkare och bättre rustade för framtiden. Det kan vi göra nu också.
Jag blir oroad när jag hör Östros, Sahlin och Ulvskog. De har övertagit Lars Werners gamla sedelpress som stod i VPK:s källare och som alltid kunde slås på när nya utgifter skulle utlovas. Nu står den uppenbarligen på Sveavägen 68 och Ibrahim Baylan är förste operatör.
Den går nu för högtryck. Bara häromdagen kom förslag som kostade sex nya ofinansierade miljarder.
Den internationella krisen ställer krav på ansvar, insikt och ledarskap. Det är dags för en ansvarslös opposition att vakna upp.
Deras politik vore farlig för Sverige. Den äventyrar statsfinanserna.
De spelar spel med vår framtid. Vi vet hur det går ifall vi inte förmår ta ansvar i svåra tider.
Då skenar utgifterna.
Då stiger räntorna.
Då kommer nedskärningarna i vården, skolan och omsorgen som ett brev på posten.
Då drabbas alltid de som har det svårast.
Det är Sahlins besked till väljarna. Ingen jobbpolitik men däremot en ansvarslös finanspolitik som riskerar statsfinanserna och välfärden.
Man riktigt känner hur det ryker från sedelpressen på Sveavägen 68.

***
Sedan i höstas har vi också sett hur den politiska kartan har ritats om. Den internationella krisen har gjort att frågor om ansvarstagande, ekonomisk politik och sysselsättning har blivit viktigare som frågor. Mona Sahlin har också låtit meddela att socialdemokraterna inte kommer att söka ett eget mandat utan att det blir ett val mellan två regeringsalternativ. Först var det Alliansen mot S och Mp och sedan fick Ohly vara med på ett hörn.
Detta förändrar radikalt svensk politik. Valet 2010 kommer att avgöras i ett ekonomiskt tufft läge och den fråga som blir avgörande är vilket regeringsalternativ som bäst tar ansvar för Sverige och skapar bäst förutsättningar för återhämtning.
En sådan valrörelse är bra för oss, men innehåller samtidigt mycket stora utmaningar. Den ställer krav på fortsatt ansvarstagande, närvaro i människors vardag och att vi samtidigt förmår utveckla en ny agenda framåt.
***
Vägen till ett framgångsrikt val 2010 går genom ett framgångsrikt Europaval.
Vi går mot en valrörelse med bra förutsättningar. Opinionssiffrorna idag är väsentligt bättre än för ett år sedan och det betyder att människor är nyfikna på oss. Den internationella ekonomiska krisen blixtbelyser också vilken roll Europasamarbetet spelar.
Vi har alltså goda förutsättningar för att göra ett bättre val än 2004 och det finns politiska förutsättningar för en valrörelse som är relevant för väljarna.
Men vi ska inte lura oss själva. Det här kommer bli en tuff resa fram till 7 juni.
Moderaterna har alltid gjort relativt dåliga europaval. Vi har alltid haft höga förväntningar och sedan har resultatet på valkvällen inte riktigt nått ända dit.
Partistyrelsen har satt upp två målsättningar för vår valrörelse. Vi ska som ansvarstagande och regeringsbärande parti bidra till ett högre valdeltagande. Det är viktigt för det svenska inflytandet i EU - inte minst mot bakgrund av att vi övertar ordförandeskapet i EU den 1 juli. Moderaterna ska också göra ett bättre valresultat än de 18,3 procent vi klarade 2004.
Tillsammans kan vi klara detta. Bara här inne är vi 1700 personer. Om vi har hundra kontakter var fram till valdagen så når vi 170.000 väljare.
Lyckas vi få alla våra 9000 förtroendevalda att tala med 50 personer var fram till valdagen så när vi 450 000 väljare. Det är nästan lika många som totalt röstade på oss i valet 2004.
Ni förstår själva matematiken. Ju fler moderater vi mobiliserar som har kontakter med väljare - ju fler kommer vi nå och desto bättre kommer vi må på valnatten 7 juni.
***
Det här är ett viktigt val.
Därför satsar vi nu på en kampanj som sänker trösklarna för att delta. Det är för att vi vill mobilisera så många som möjligt och göra det lätt att engagera sig.
För oss är det självklart att driva en kampanj där politiken står i centrum.
- Vi ska visa varför ekonomiskt ansvarstagande och en politik för fler jobb är lika rätt i Europaparlamentet som i riksdagen.
- Vi ska tala med väljarna om varför klimatkrisen inte kan mötas bara genom beslut i Sverige utan kräver globala lösningar.
- Vi ska tydliggöra varför den internationella brottsligheten bara kan bekämpas genom ett starkare samarbete i Europa.
Moderaterna vill ha en valrörelse som handlar om politik och sakfrågor. Då blir valet relevant för väljarna och det tjänar ansvarstagande och seriösa partier som vi på.
Och vi ska visa att alternativen mellan oss och socialdemokraterna ser likadana ut i detta val som i vilka andra val som helst.
Medan vi värnar statsfinanserna och kämpar mot protektionism i Europa, vill socialdemokraterna låta sedelpressarna jobba på och reglera ekonomin.
Medan vi vill låta kärnkraften utvecklas och genomföra klimatsmarta insatser i länder med stora utsläpp, vill socialdemokraterna avveckla kärnkraften och göra en större andel dyra och mindre effektiva insatser i Sverige.
Konflikterna är tydliga - nu ska vi tydliggöra dem för väljarna.
Vi fortsätter nu förnya vårt sätt att möta väljarna. Vi kommer att använda nätet och digitala kanaler som nav i valrörelsen. Inte för att vi tror att hela valrörelsen avgörs på nätet. Men för att digitala kanaler är ett utmärkt sätt för oss att hålla ihop valrörelsen. Via nätet kan vi samla in, mobilisera och aktivera människor på deras villkor.
Jag vill att vi ska vara glada för varje minut som människor är beredda att lägga på att hjälpa oss förbättra Sverige och Europa.
Jag är stolt över Gunnar, Anna, Christofer, Susanna, Hans och de övriga 36 starka kandidater som nu söker väljarnas förtroende. Vi har en lista som både speglar kunskap, erfarenhet och förnyelse.
Vi har kandidater som kan bära ansvaret att företräda Sverige och moderaterna i en tid när Europaparlamentet får allt mer att säga till om i allt viktigare frågor.
Det är kandidaterna som ska mobilisera vår organisation och väljarna. Jag vill därför uppmana alla kandidater och alla länsförbund och föreningar att verkligen arbeta igenom det lokala upplägget. Vilka frågor med koppling till Europavalet är viktiga just där vi är verksamma? I vilka frågor har just jag som kandidat förtroende och kunskap?
All politik är lokal, så också i Europaval. Därför är det viktigt att alla som har uppdrag i kommuner och landsting också engagerar sig i detta val.
Genom en sammanhållen kampanj där politiken står i centrum, där vi sänker trösklarna för engagemang och där kandidaterna mobiliserar - så kommer vi att att lyckas nå våra mål.
***
Med en bra valrörelse i vår lägger vi grunden för en bra valrörelse nästa år.
Nu prövas vi av väljarna. Låt oss visa att vi kan ta ansvar. Och låt oss göra ett framgångsval i juni. Då lägger vi inte bara grund för ett starkt svenskt inflytande i Europa, utan vi skapar bästa möjliga förutsättningar för moderaterna i valen 2010.
Presskontakt: Evin Khaffaf 0736- 82 81 11