Tedestrand coaching AB

Tala om paradigmskiften inom psykologin - som att svära i kyrkan!

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2012 15:26 CEST

Paradigm och paradigmskiften är i sig en komplex fråga. Är Tedestrand-Metodens visuella processer med en generell karta över helheten ett paradigmskifte? I min värld är det ett tydligt paradigmskifte. Att uttrycka det inom den psykologiska världen kan liknas vid att svära i kyrkan. Jag vill beskriva det så här...

.....några enkla paradigmskiften som ger en bild av hur det fungerar.
Vi kan börja med att vår föreställning en gång var att jorden är platt. Det i sig innebar att vårt tänkande och handlande alltid utgick ifrån att jorden var platt, det ställde sannolikt till en hel del problem eftersom jorden inte är platt. När det nya paradigmet presenterades av den första som blev medveten om att jorden är rund, då uppstod en hel del problem inför detta paradigmskifte. Så ett paradigm är ett grundmurat tankmönster i oss alla till det nya paradigmet fått fäste så att den gamla föreställningen kan rivas ner.

Vem ska kommunicera ut detta nya om inte den som ser att jorden exempelvis är rund? Måste det nödvändigtvis vara en forskare eller en högutbildad akademiker. Många verkar tro att det är nödvändigt med en titel för att kunna tänka? I paradigmfrågor kan det vara precis tvärtom. Den som programmerats med otaliga detaljer om det som finns, kan få svårare ett se den helhet som saknas.

Det kan ju tyckas enkelt att ändra på vanföreställningen en platt jord till en rund jord, men det är en mycket svår process. Vi människor är inte mer flexibla än att vi sitter fast i det tänkande som vi präglats av. Hur mycket man än kommunicerade och visade att jorden är rund, så satte gamla "tankemönster" stopp för utvecklingen.

Så inledningsvis vid ett paradigmskifte så går utvecklingen baklänges, man går in försvar på ett rätt barnsligt sätt kan man tycka. Men paradigmets krafter är ohyggligt starka.

Hat och avsky mot den som påstår detta nya är inte ovanligt. Som tur är finns det oftast människor med en högre medvetenhet och öppenhet, där man klarar av att ställa sig lite utanför sig själv och betrakta.

Om argumenten är rimliga så kommer detta fåtal att hjälpa till med den fortsatta bevisningen om att det nya paradigmet är sannolikt och ex. är det vi behöver se och använda för att kunna förbättra livet för de som berörs, och det är oftast så att vi alla berörs av större grundläggande livsfrågor.

Hur ser det då ut när jag presenterar det jag anser vara ett nytt paradigm eftersom grunden för lösningen av livsproblemen ändras fundamentalt. Som att gå från skogsorientering utan karta till skogsorientering med karta, det är ett paradigmskifte. Sak samma vid hjärnkirurgi utan eller med överblick (röntgen) det är också ett mycket tydligt paradigmskifte. Reglerna för att lösa komplexa ting är generella och ingenting är undantaget.

Vi människor har inte förmågan att lösa komplexitet innan vi skapat överblicken som praktiskt kan användas av den som ska förändra, inte bara terapeuten utan i synnerhet den hjälpsökande i detta fall. Samma princip som att IKEAs kunder måste ha en överblick för att klara av att sätta ihop möblerna man köper i delar. Också ett paradigmskifte när det begavs...

Jag möter ofta stort motstånd när jag talar om nödvändigheten av en överblick, en karta eller liknande för komplex problemlösning inom psykologin. Det är sannolikt naturligt utifrån hur våra mönster och tankemönster formas När jag dessutom säger att samtalsterapi inte kan fungera speciellt bra eftersom det inte finns en överblick som leder samtalet då vaknar mångas frustration, ilska och även hat till mig som person.

Att jag har mage att påstå att något som använts under lång tid inte fungerar bra!! Trots att resultaten i huvudsak styrker det jag påstår så är mönster och tankemönster som är inpräglade starkare och försvaret blir utlöst med stor kraft.

Jag tror att det är ännu svårare inom området psykologi när jag presenterar ett nytt paradigm eftersom utövarna inom detta område genom tiden har fått en överordnad ställning i samhället, psykologerna och andra liknande "vet något som ingen annan vet"
Man höjer upp sig själv som något unikt, vilket innebär att ingen kan komma och påstå något om nya paradigm utan att få ordentligt på nöten.

Den känslan tror jag blir ännu starkare inom de som utövar psykologi och dylikt. Så det är mycket svårt att få människor inom detta område att reflektera trots dåliga resultat och trots en övertygande argumentering.

Jag har en önskan, förutom att många snabbt agerar, det är att skriva en bok om denna komplexitet så att vi snabbare kan forma om oss. Det är definitivt inte bra med dessa "meningslösa" försvar när det gäller frågor om liv och onödigt lidande pga. av kontraproduktiva gamla paradigm. Vi måste hitta sätt att bli "livs-smartare på"

http://tedestrandmetoden.se

http://www.youtube.com/user/Tedestrand/videos

http://tedestrand.blogspot.com

https://www.facebook.com/tedestrandmetoden

https://twitter.com/Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235