Järfälla kommun

Tallbohovs äldreboende i Järfälla

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 17:24 CET

I slutet av augusti 2011 kom Järfälla kommun och Carema överens om att inte förlänga avtalet för att driva Tallbohovs äldreboende. Med anledning av det som framkommit i media kommer kommunen att utreda verksamheten närmare genom att ha tät uppföljning med både planerade och oanmälda besök på boendet för att säkerställa god omsorg och vård för de boende. 

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, kallad ”MAS” gör alltid kontinuerliga kontroller av samtliga kommunens äldreboenden. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har påpekat fel och brister vad gäller den medicinska hälso- och sjukvården för Caremas ledning. Bristerna har åtgärdats men har sedan återkommit. Utifrån detta anser kommunen att Carema inte uppfyller sitt ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen på ett tillfredställande sätt.

I slutet av augusti 2011 kom Järfälla kommun och Carema överens om att inte förlänga nuvarande avtal. Avtalet går ut i augusti 2012. Beslut om den fortsatta driften av Tallbohovs äldreboende kommer att fattas av socialnämnden som sammanträder den 8/11.

– Mitt fokus just nu är att vårdtagare och anhöriga ska känna sig trygga. Kommunen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att garantera den tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström(M). För mig är det jätteviktigt att vi fortsätter erbjuda våra Järfällabor en av länets bästa äldreomsorg, avslutar Eva Lennström(M). 

För att säkerställa att de som bor på Tallbohov får god omvårdnad och sina medicinska behov tillgodosedda, kommer kommunen att intensifiera sina uppföljningar tills avtalet löper ut. Dels genom planerade besök men också genom oanmälda besök av MAS minst ett par gånger i månaden. Under vissa perioder kommer besöken att ske så regelbundet som en gång i veckan. Ansvarig för Järfällas äldreomsorg gör också besök. Vid samtliga besök pratar kommunens representanter med både boende och personal för att få en helhetsbedömning av verksamheten.

För mer information:

Björn Falkeblad
Socialnämndens ordförande
Mail: bjorn.falkeblad@jarfalla.se
Mobil: 070- 002 48 83

Lennart Nilsson, socialnämndens vice ordförande
Mail: lennart.nilsson@jarfalla.se
Telefon: 08-580 287 15

Anja Grundberg
Kommunikatör på socialförvaltningen
Mail: anja.grundberg@jarfalla.se 

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se