Riksdagen

Talmannen leder riksdagsdelegation till Moskva

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:44 CEST

Den 28 september reser talman Björn von Sydow med en delegation till Moskva på ett tre dagar långt besök. Med på resan är ledamöter från utrikes- och justitieutskotten. Resan är ett led i att ytterligare stärka kontakten mellan riksdagen, statsduman och fedrationsrådet.

- Utvecklingen i Ryssland har stor betydelse för stabiliteten och säkerheten i Europa. Kontakten mellan våra parlament har utvecklats positivt under senare år. Fler utskott från båda parlamenten planerar att besöka varandra. Det är angeläget att våra parlament samarbetar och utbyter erfarenheter trots olika parlamentariska arbetssätt, säger Björn von Sydow.

Delegationen avser att bland annat diskutera förutsättningarna inför parlamentsvalet i Ryssland den 7 december och Rysslands ratificering av Kyotoprotokollet. Sveriges och EU:s relationer till Ryssland blir också föremål för samtal.

- Den 7 december är det parlamentsval i Ryssland. Kring det finns mycket att diskutera. Vilka frågor engagerar människor inför valet? Är det främst vardagsnära frågor som ekonomin eller sådant som rör demokrati och mänskliga rättigheter? Andra frågor kring valet är vad som görs för att få ett högt valdeltagande och vilka garantier det finns för att valrörelsen och valet genomförs enligt demokratiska principer, säger Björn von Sydow.

I programmet ingår möten med statsdumans ordförande Gennadij Seleznjov, vice ordförande i federationsrådet Michail Nikolajev, vice premiärminister Galina Karelova (preliminärt), vice utrikesminister Vladimir Tjizjov, ledaren för fraktionen Jabloko Grigorij Javlinskij och ledaren för fraktionen Högerunionen Boris Nemtsov. Riksdagsledamöterna från utrikesutskottet och justitieutskottet kommer att ha arbetsmöten på utskottsnivå i statsduman.

Riksdagsledamöter från utrikesutskottet i delegationen: Urban Ahlin (s), Birgitta Ahlqvist (s), Göran Lennmarker (m) och Agne Hansson (c).

Riksdagsledamöter från justitieutskottet i delegationen: Margareta Sandgren (s), Beatrice Ask (m), Johan Pehrson (fp) och Alice Åström (v).