TU, Tidningsutgivarna

Talmannen och riksdagens ledamöter fick påminnelse om tryckfrihet

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 16:18 CET

Vid en ceremoni på onsdagen överräckte Tidningsutgivarna boken
”Tryckfriheten – Ordets män och statsmakterna” till Riksdagens talman Per Westerberg. Samtliga riksdagsledamöter kommer också att få boken, som skrivits av Nils Funcke.

- Vi vill påminna om vikten av att behandla tryck- och yttrandefriheten med omsorg och varsamhet, säger PeO Wärring, vice ordförande i Tidningsutgivarna, som tillsammans med Barbro Fischerström, VD i Tidningsutgivarna, överlämnade boken.

I augusti publicerades en Sifo-undersökning som visade att många av riksdagsledamöterna kunde tänka sig att begränsa tryck- och yttrandefriheten. I enskilda frågor var de ofta beredda att minska öppenhet och införa förbud och restriktioner. Tidningsutgivarna har därefter genomfört en kampanj för att sprida kunskap och förståelse för tryck- och yttrandefrihetens betydelse för det svenska samhället.

I brevet till Talmannen skriver Tidningsutgivarna:

”Sverige har ett av världens starkaste och mest vidsträckta skydd för tryck- och yttrandefriheten. Det är ett tillstånd vi har att tacka framsynta tidningsmän och lagstiftande politiker för, men det är också friheter som vunnits i en kamp som ständigt måste föras och förnyas.

Insikten om tryck- och yttrandefrihetens betydelse som medborgerlig rättighet, för upplysning och för det öppna och demokratiska samhällets bestånd varierar från tid till annan. Kunskap om tryck- och yttrandefrihetens framväxt och historia bidrar till förståelse för dess betydelse i vår samtid.

För Tidningsutgivarna är värnandet om tryck- och yttrandefrihetens ställning i vårt samhälle en självklar uppgift. Det är vår förhoppning att den behandlas med samma omsorg och varsamhet av Riksdagen och dess ledamöter. ”
__________________________________________________________
För ytterligare information:
PeO Wärring, v ordförande i Tidningsutgivarna, 016-15 60 00, 070-529 19 12
Barbro Fischerström, VD Tidningsutgivarna, 08/692 46 00

www.tu.se