Riksdagen

Talmannens månadsbrev mars: En resa genom vardagens Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 11:07 CEST

- Inför en obligatorisk kurs i demokrati på gymnasiet så vi får lära oss hur man kan påverka politiken. Det tyckte ett antal ungdomar i Linköpings ungdomsparlament som jag träffade tidigare i veckan. Parlamentet är remissinstans på kommunens förslag och utredningar som berör ungdomar.

Mötet med ungdomarna ägde rum under ett tvådagarsbesök i Östergötlands län som jag gjorde tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Detta var avslutningen på en rundresa till landets valkretsar som jag inledde våren 2003. 14 av 29 valkretsar har hunnits med. Med mig har jag alltid haft ledamöter från den aktuella valkretsen.

Under besöken har vi riktat in oss på att träffa människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med makthavare. Syftet har varit att stimulera intresset för riksdagen och politik och diskutera demokratifrågor. Vi har särskilt prioriterat grupper med lågt valdeltagande, som ungdomar och människor med utländsk bakgrund. Besök på skolor, invandrarföreningar, ungdomscentrum och liknande har varit stående inslag.

I Norrköping besökte vi till exempel stadsdelen Ringdansen där vi träffade olika invandrargrupper och fick ta del av deras erfarenheter, framförallt när det gäller att få ett arbete och komma in i det svenska samhället. Många efterlyste fler invandrare i riksdagen.

Diskutera demokrati
Idén till valkretsbesöken fick jag efter några månader som talman. Jag saknade de kontinuerliga resor ute i landet som jag gjort tidigare i mitt politiska liv. Resor där jag träffade människor i sina vardagsmiljöer. Samtidigt insåg jag att jag som talman inte kan säga tillräckligt med intressanta saker för att locka folk och fylla ett helt program. Jag måste ha med mig aktiva riksdagspolitiker.

Under besöken har jag kunnat prata och diskutera kring riksdagens arbete, demokratin, vikten av att rösta och engagera sig politiskt, etcetera. När det har blivit sakpolitiska eller ideologiska diskussioner har mina kollegor tagit över. Vi har anordnat debatter, suttit ned i smågrupper och fått ta del av många spännande projekt och idéer.

Ett av många minnesvärda möten var med ungdomar och ledare på ”Bois i centrum" i Landskrona i höstas. Detta är ett fotbollsfritids som bidrar till integration och mångfald - och som gett långtidsarbetslösa invandrare fasta jobb. Matchen mellan ungdomarna och oss ledamöter slutade 1-1, men jag måste erkänna att det inte var min förtjänst.

Detta liksom de övriga besöken har fått stort genomslag i lokal media. Kanske beror det på att det är ovanligt att representanter för samtliga partier gör något gemensamt på det här sättet. Vi har varit företrädare för riksdagen som helhet, lika mycket som för de olika partierna. Ledamöterna har ju också ett gemensamt intresse för regionen och dess utveckling. Vi har försökt visa att politik kan vara intressant och lustfyllt. Så här är vi politiker, så här brukar det låta i riksdagen, så här ser de ideologiska skiljelinjerna ut. Vi har helt enkelt försökt ta riksdagen ut i landet.

Det nya Sverige
En ytterligare ambition har varit att möta det nya Sverige – att uppmärksamma och ge en skjuts åt alla de ambitiösa projekt runt om i landet som tillsammans utgör motorn i strukturomvandlingen. Vi har mött en framtidstro och skaparlusta som förhoppningsvis smittat av sig en del på oss riksdagspolitiker.

Vi har bland annat besökt flera av de kluster som frodas runt våra regionala universitet och högskolor. Som gammal försvarsminister har det varit extra spännande att besöka de gamla regementsområdena i Falun och Gävle, som i stället för soldater nu huserar studenter och småföretagare.

Att på det här sättet få direkt kontakt med medborgarna, särskilt i den egna valkretsen, står högst upp på flesta ledamöters önskelista. Det visar en studie från förra året.

Detta är något som vi tar hänsyn till i planeringen av riksdagsarbetet. Vi i Riksdagskommittén konstaterar i vårt huvudbetänkande att riksdagen framöver sannolikt kommer att behöva sammanträda under en större del av året än idag, bland annat som en följd av EU-arbetet. Samtidigt slår vi fast att det totala antalet sammanträdesveckor inte bör öka: ”Ledamöterna måste ges utrymme för kontakter med hemorten, det lokala partiarbetet, väljarna och för andra uppdrag som följer med ledamotskapet…”.

Den dagliga kontakten med valkretsarna underlättas också genom att partigrupperna numera kan ha politiska sekreterare på plats där.

Demokratiska värden
En negativ tendens i vårt samhälle är att förtroendet för oss politiker minskar, att partierna tappar medlemmar och att valdeltagandet sjunker. När jag varit ute i valkretsarna har jag mött en del av den här politikermisstron.

Samtidigt är mitt starkaste intryck från resorna ändå den nästan totala uppslutningen kring de demokratiska värdena som finns bland människor i vårt land. Att det finns kritik och misstro mot politiker tycks än så länge inte ha gett luft under vingarna åt antidemokratiska idéer och krafter.

Om deltagandet i demokratin fortsätter att sjunka är dock risken stor att tilltron till de demokratiska idealen gradvis urholkas. Demokratin behöver mer än bara passivt stöd för att frodas, den behöver också delaktighet och engagemang.

Björn von Sydow
Riksdagens talmanPeter Lindskog
Talmannens presschef, tfn 08-786 40 66, 070-609 67 24