Riksdagen

Talmannens månadsbrev oktober: Internet och demokratin

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 18:29 CEST

I dagarna är jag värd för en konferens om informations- och kommunikationsteknologi med ledamöter från de nationella parlamenten i EU. Årets tema är: Kan modern teknologi bidra till att minska klyftan mellan väljare och valda?

De europeiska demokratierna delar ett antal viktiga utmaningar. Valdeltagandet sjunker stadigt i merparten av länderna, våra politiska partier fortsätter att tappa medlemmar och många människor upplever en växande klyfta gentemot sina valda representanter.


Dagens partiväsende attraherar inte medborgarna på samma sätt som tidigare, och det gäller särskilt ungdomarna. Däremot inte sagt att det politiska intresset har sjunkit.

Men klarar vi inte av att upprätthålla intresset för partierna och våra folkvalda organ riskerar alltmer av den politiska kommunikation att gå via annonskampanjer och mediabearbetning. Det vore en dyster utveckling. Det är uppenbart att vi måste finna nya former för att nå människor med våra politiska budskap.

För ett par veckor sedan var jag i Jakobsbergsskolan i Järfälla, norr om Stockholm, under deras demokrativeckor. Skolan har en ganska hög andel elever med utländsk bakgrund och det kom att prägla vårt samtal.

Jag var där för att tala om riksdagen, talmansrollen och demokratin men ganska snart började en viss okoncentration sprida sig i den välfyllda aulan. Jag avslutade därför mitt anförande och ställde istället ett antal frågor till publiken.

Diskussionen kom att bli livlig och kretsade mycket kring invandrares och ungas möjlighet att påverka. Några av eleverna undrade varför de ska engagera sig och lyssna till vad politiker har att säga.

"Inget lyssnar ju på oss. Vi är både invandrare och unga", löd budskapet från dem.

För mig visade diskussionen tydligt hur svårt det att få unga människor intresserade av något som de känner ett avstånd till och som de inte anser berör dem. Det är först när vi politiker kan lyckas övertyga om motsatsen som vi kan nå ut och väcka ett intresse. Varför ska skoleleverna annars sitta där och lyssna på vad jag har att säga?

Politiker ska vara opinionsbildare. Men ibland duger det lika bra att bara vara på plats, lyssna och agera debattledare.

Vad kan då den moderna teknologin göra för skillnad?


Elever på Jakobsbergsskolan och på andra håll i landet spenderar säkerligen åtskilliga timmar framför datorn varje vecka. Jag är inte lika övertygad om att de kontinuerligt väljer att surfa in på riksdagens eller regeringens webbplats, eller väljer att chatta med politiker. Vi måste ge dem en anledning att göra det.

Det är viktigt att partierna, grundstenarna i vår representativa demokrati, är aktiva i att utveckla nya mötesplatser och verksamhetsformer även i "cyberspace". Internet har gjort det möjligt för olika intressegrupperingar med knappa resurser att snabbt skapa opinion i en viss fråga och mobilisera till demonstrationer och andra aktiviteter. Partiernas styrka är att kunna sätta in enfrågeställningar i ett större samhällsperspektiv. Men för att skapa ett intresse för sammanhanget måste partierna utforma en politik som är angelägen för medborgarna och lyssna på dem som faktiskt engagerar sig, även om de är "nykomlingar" i organisationen.

På många webbplatser uppmanas besökarna tycka till om allt mellan himmel och jord. Enkätresultatet kan avläsas direkt. På detta sätt skapas nya opinioner blixtsnabbt. Vi politiker får en indikation på vart opinionsvindarna blåser och vilka frågor som engagerar medborgarna.

Samtidigt får vi passa oss. Demokratiutredningen för ett par år sedan varnade för att ett alltför rutinartat användande av IT för att snabbt få svar av medborgare i politiska frågor kan skapa situationer där grundläggande demokratiska krav inte uppfylls: "Risken är att den tid som krävs för kunskapssökande, diskussion och eftertanke i hög grad går förlorad."

Politik kräver tid, kontinuitet och en förmåga att prioritera i en allt mer omfattande lista av krav och intressen. Partierna, som bärare av sammansatta och kompromissade politiska program, är alltjämt bäst på detta.

Björn von Sydow
Riksdagens talman

Peter Lindskog
Talmannens pressekreterare, tfn 08-786 64 38, 070-609 67 24