Conductive

Talpedagogik i utveckling, Stockholm 23-24 mars 2011

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 16:52 CET

Stärk talpedagogikens viktiga roll och funktion i skolan

Du som jobbar med tal- och språkutveckling är oerhört viktig för barnens förutsättningar för att lyckas i skolan. Det är en stor utmaning att få till en bra samordning kring elever med språkstörningar och att hitta rätt metoder och arbetssätt för tal- och språkutveckling.

Unik kompetensutveckling inom talpedagogik!

På konferensen får du ta del av andras praktiska arbete kring diagnostisering, kartläggning och vilka åtgärder som behövs för att stötta och utveckla eleverna. Hur kan du leda och coacha andra pedagoger? Ge konkreta arbetssätt för motivation och lust till språkstimulans hos eleverna. Du får uppdatering kring den senaste forskningen inom lingvistik, fonetik och språklig utveckling hos flerspråkiga barn.

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Utvecklingen och framtiden för talpedagogik
Ulla Sundberg, Kursansvarig Specialutbildning i talpedagogik
Stockholms universitet

Så kan du skapa ökad samsyn och bättre samverkan kring barn med talstörning
Ann-Kristin Testad
Vice sekreterare SFFL
Talpedagog
Falu kommun

Språklig utveckling hos flerspråkiga barn
Eva-Kristina Salameh
Logoped, med dr
Språkens hus, Logopedmottagningen
Skånes universitetssjukhus i Malmö

Workshop
Praktisk språkstimulans och roliga språklekar som ökar lusten till språket
Lotta Juhlin
KommunikationsAkademien

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.