Acapela Group

Talsyntes nytt grepp i användargenererade webbkampanjer

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:38 CEST

Trenden med användargenererat innehåll och interaktivitet på webben har pågått sedan en tid tillbaka. Reklamkampanjer där användarna ombeds skapa innehåll och budskap som läses upp av en röst är däremot något av en ny företeelse. Lacoste och Nestlé® är två företag som har goda erfarenheter av detta. Genom att använda Acapelas talsyntes i sina webb-baserade kommunikationskampanjer ger de användaren chansen att göra sin röst hörd. Användaren skriver in sin egen personliga text som sedan talsätts av någon av Acapelas syntetiska röster. Endast fantasin sätter gränsen för hur detta kan användas.

Enligt Lars-Erik Larsson, VD på Acapela Group, är detta ett i ledet av många nya användningsområden för talsyntes sedan tekniken och kvaliteten på rösterna avsevärt förbättrats de senaste åren. "Talsyntes har förekommit inom många olika områden men det är först nu som reklambranschen har börjat få upp öronen för denna möjlighet", säger Lars-Erik Larsson.

För att demonstrera möjligheterna med talsyntes har Acapela skapat ett antal animerade e-kort, där avsändaren skriver in sin hälsning som sedan läses upp för mottagaren samtidigt som animeringen spelas upp. Den senaste i raden av röstanimerade e-kort från Acapela, som lanseras i dagarna, heter Piggelina Igelkott och är speciellt framtagen för den svenska marknaden. Möt och prova den oemotståndliga Piggelina på: http://www.acapela-group.com/Greetings/piggelina.html Piggelina talsätts av Acapelas röst Elin, som är en högkvalitativ, syntetisk röst med en behaglig och naturligt klingande stämma.

Under sommaren 2008 lanserade Nestlé®, i samarbete med byråerna JWT Paris och Grouek, en webbkampanj i Frankrike för glassen Extrême®. Besökaren på sajten fick chansen att göra sin egen kortfilm, en reklamfilm för glassen Extrême®, med egna dialoger talsatta av Acapelas röster. Med hjälp av ett interaktivt redigeringsbord kunde besökaren välja rollfigurer, röster, scener, musik o s v och till slut skriva in sina egna repliker. Under den sju veckor långa kampanjperioden skapades ett tusental filmer. Kampanjen har ansetts som en nyhet inom området användargenererat innehåll. Se vinnarbidraget på www.extreme-studio2cine.fr

När Lacoste firar 75 år gör man det bland annat genom en kampanj på sin hemsida under namnet "Let's reinvent the game". Besökaren ombeds att berätta hur han/hon tror att tennisen kommer att se ut om 75 år. En film i 3D där en futuristisk och spektakulär man spelar tennis ger en föraning om hur det skulle kunna se ut. Besökarens vision läses sedan upp med hjälp av Acapelas text-till-tal-funktion. Webbsidan har släppts på fem språk (engelska, franska, italienska, tyska och spanska) med motsvarande manliga och kvinnliga syntetiska röster från Acapala. Se kampanjen på: http://www.lacoste-future.com/en. Framgångarna med kampanjen har lett till att Lacoste nu lanserar konceptet även i USA.

Acapelas högkvalitativa röster bidrar till att animera innehåll och att göra multimedia, webbanimeringar och interaktiva marknadskampanjer till effektiva verktyg som man minns.