Science Park Halmstad AB

Halmstadföretaget TamperSeal lanserar säkerhetsprodukt mot snatterier

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:00 CEST

TamperSeal AB, med kontor i Science Park Halmstad och i Lund, har tagit fram ett helt nytt koncept för att motverka butikssnatterier och produktmanipulation. Efter flera års utveckling och förberedelser är TamperSeal AB nu redo att lansera sin första produkt.  

TamperSeal grundades 2010 av Professor Sten Wandel, som ett "spin-out" företag från Lunds Universitet. TamperSeal är inriktat på att utveckla och marknadsföra system för intelligent produktförsegling och autentisering. Ambitionen är att säkerställa produkters ursprung och kvalitet i syfte att uppnå förväntat värde och säkerhet för slutanvändaren samt att upprätthålla förtroende för originalprodukten och dess tillverkare. Målet är att reducera och spåra stölder samt försvåra försäljning av piratkopierade produkter. Teknologin bakom den nya produktlinjen är patentskyddad i USA, Sverige, England, Tyskland, Frankrike, Australien och Mexiko samt patentsökt i Kina. 

I Sverige uppgår de årliga kostnaderna för snatteri till omkring 3,0 miljarder kronor, motsvarande 0,65 % av detaljhandelns omsättning. Snatterier är vanligast förekommande i elektronik-, livsmedels-, kläd- och kosmetikabranschen och genomförs till största delen genom manipulering av funktionen på befintliga produktlarm. Antalet stölder som begås av organiserade ligor ökar.

Företagets produktlinje har ett helt nytt sätt att förebygga och upptäcka snatterier i samma ögonblick de begås. TamperSeal systemet, som skyddar det ordinarie produktlarmet, aktiveras vid försök till manipulation med förpackningen eller snatterier. Utöver ett snabbt och direkt meddelande till personalens läsplattor med information om incidenten och ett foto över den aktuella platsen i butiken, leds personalen till platsen med hjälp av ljud- och ljusalarm. På så sätt finns det möjlighet att avbryta snatteriförsöket och produkten stanna kvar i butiken i oskadat skick och med det kommersiella värdet intakt.
 
TamperSeal har nyligen installerat ett testsystem i en butik hos en stor svensk elektronikkedja. Företaget, som leds av arbetande styrelseordförande Mats Johnsson, söker nu aktivt samarbetspartners för distribution och försäljning på internationell basis.

Kontaktperson: Mats Johnsson VD och styrelseordförande
Telefon: 0706-190 800
email: mats.johnsson@ilund.se www.tamperseal.se