TDC Sverige - En del av Tele2

Tamro väljer Song Networks för sitt nordiska och baltiska datanät

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2005 13:18 CET

Song Networks har skrivit avtal med Tamro Group för leverans av bolagets nordiska och baltiska datakommunikation. Nätverket bygger på Songs IP VPN-tjänst och sträcker sig över Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och knyter samman Tamros kontor och lager i en enhetlig kommunikationslösning. Tamro Group är norra Europas ledande distributör av läkemedel. För att serva kunderna med bolagets livsnödvändiga produkter är kommunikationen mellan Tamros distributions- och centrallager affärskritisk. Därför lade Tamro stor vikt vid säkerhet och tillgänglighet när man valde en ny leverantör för sitt nordiska och baltiska datanät. - Vi läser ständigt av nivån i våra lager för att hela tiden förse dem med rätt mängd varor. Det är en viktig process vilket ställer höga krav på tillgängligheten i datanätet för att vi ska kunna hålla hög service gentemot våra kunder på de lokala marknaderna, säger Stefan Pflug, Group Logistic Director på Tamro Group. Efter noggrann utvärdering kom vi fram till att Song bäst uppfyller den uppgiften då de kan ta ett ansvar för kommunikationen i hela Norden, och även Baltikum. För att uppnå den högsta nivån av säkerhet och tillgänglighet i sitt datanät valde Tamro att ansluta sina lager med fullt redundanta förbindelser. Hela Song Networks nordiska organisation har varit involverad i att planera Tamros lösning. Song Networks VD Mats Lundquist är mycket glad över det förtroende bolaget har givits. - Tamro Group är en strategiskt viktig kund till oss och visar att Song är den bäst lämpade leverantören av IP-baserade nordiska kommunikationslösningar, säger Mats Lundquist, VD Song Networks. Integrationen med TDC har givit oss ett utökat nordiskt nät och stärkt vår kompetens vilket gör oss än bättre rustade att möta nordiska företags kommunikationsbehov. För information: Song Networks Mats Lundquist, VD Telefon: +46 (0)8 5631 07 12 Mobil: +46 (0)701 81 07 12 E- post: mats.lundquist@songnetworks.se Tobias Gyhlénius, presstjänst Telefon: +46 (0)8 5631 05 27 Mobil: +46 (0)701 81 05 27 E- post: tobias.gyhlenius@songnetworks.se Tamro Group Stefan Pflug, Group Logistic Director Telefon: +358 204 454 083 Mobil: +358 400 709 708 E-post: stefan.pflug@tamro.com Mats Andersson, CIO Telefon: +46 31 767 7540 Mobil +46 706 37 77 05 E- post: mats.andersson@tamro.com Om Song Networks Song Networks är en nordisk data- och teleoperatör. Sedan hösten 2004 är Song ett dotterbolag till TDC, Danmarks ledande telekommunikationsföretag med en årlig intäkt om cirka 44 miljarder DKK (2004). Song levererar affärskritiska kommunikationslösningar till företag över egen infrastruktur i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Spetskompetensen finns inom huvudtjänsterna IP VPN och Internet Access. Till konkurrenskraftiga priser och hög kapacitet ansluts kunderna till Songs DSL- och fibernät med Nordens bästa täckning. www.songnetworks.se