Naturskyddsföreningen

Tamt förslag trots kritiskt läge för Europas jordbruk

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 16:02 CET

Europas jordbruk står inför en stor omställning och anpassning till ett förändrat klimat och en minskad biologisk mångfald. Trots det finns inte viljan från kommissionen att hjälpa bönderna att gå mot ett mera hållbart brukande. Dagens förslag ger inte skattebetalarna tillräckliga skäl för att fortsätta stödja jordbruket, menar Naturskyddsföreningen.

Idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag på hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) skall utformas efter 2013. I och med detta går det officiella startskottet för debatten om hur jordbrukspolitiken skall se ut för att möta samhällets krav på såväl livsmedelstrygghet som uppnådda miljömål. De centrala delarna i förslaget är:

• att ersättningsnivåerna till jordbruket måste utjämnas såväl mellan länderna som inom dem. Idag får till exempel de nya medlemsländerna, som Polen, lägre stöd för samma sak jämfört med gamla medlemsländer som Frankrike. Samma förhållande gäller mellan Norrland och Skåne.

• att inkomststöden blir kvar trots att jordbrukarna länge har fått betalt utan krav på andra motprestationer än att följa lagen. Kommissionen vill införa miljökrav för att legitimera pengarna.

• att landsbygdsprogrammet som betalar för miljö- och landsbygdsutveckling tonas ner och förutom miljö och klimat skall syfta till att stärka konkurrensförmågan och stimulera innovation.

• Tre möjliga reformvägar pekas ut på slutet – att fortsätta som vanligt, att göra existerande stöd ”grönare” och att successivt förändra hela jordbruksbudgeten till ersättning för miljö- och landsbygdsutveckling.
Naturskyddsföreningen tycker att kommissionen inte utnyttjar den reformchans som finns just nu i och med att CAP-förändringen är en del av översynen av EU:s budget. Förslaget utnyttjar inte möjligheten att i samband med översynen av EU:s budget ändra politiken i grunden. Istället ägnar man sig åt legitimera stöden genom svaga miljökrav.

- Nu är det en utmaning för alla krafter, och särskilt regeringen, att se till att den här reformen tar rejäla miljökliv framåt och inte bara blir ett spel för gallerierna, säger Gun Rudquist, chef för miljö- och naturavdelningen på Naturskyddsföreningen.
- Det är oerhört provocerande att de 400 miljarder som går till jordbruket inte används till de stora miljöutmaningar vi står inför, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.
- Pengarna borde förstås i första hand användas för att betala för de ekosystemtjänster som jordbruket producerar och till att förändra hela jordbruket till att bli en kolsänka istället för att som idag orsaka utsläpp av växthusgaser.

Länk till kommissionens meddelande:
Commission outlines blueprint for forward-looking Common Agricultural Policy after 2013
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1527&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Gun Rudquist, chef natur- och miljöavdelningen, 073-9870073
gun.rudquist@naturskyddsforeningen.se

Eva-Lena Neiman, tf presschef, 070-7940407
eva.lena.neiman@naturskyddsföreningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00