TANDBERG - en del av Cisco

TANDBERGS produkter i hyllad lösning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:43 CET

Sjukvårdens IT-pris i kategorin ”nationella vårdstöd” delades igår ut till en nationell tjänst för video- och distansmöten som möjliggör videokommunikation mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare.  Bakom infrastrukturprodukterna som möjliggör lösningen står TANDBERG, marknadsledande inom videokommunikationslösningar.

 

Video- och distansmötestjänsten är kopplad till den nationella kommunikationsplattformen Sjunet, dit landsting, kommuner och privata vårdgivare är anslutna. Satsningen drivs av Sjukvårdsrådgivningen SVR med TDC och Compodium International som leverantörer.

Lösningen kan användas för ett flertal olika områden inom vårdsektorn och nyttjas idag bland annat inom hemsjukvård, rond, rehabilitering och för att mindre vårdinstanser ska kunna ta del av specialistkompetens och ge säkra diagnoser genom kontakt med kollegor runt om i Sverige. I takt med att kompetenser centraliseras till vissa landsting säkerställer lösningen lika möjligheter till rätt vård, oavsett i vilket landsting patienten befinner sig.

– Förutom de möjligheter som lösningen öppnar för den kliniska delen av verksamheten bidrar den även till en större effektivitet vad gäller administration.  I Västerbottens läns landsting där jag arbetar har vi tre sjukhus med 13 mil emellan. De möten som tidigare tog en hel dag på grund av restiden sköter jag nu via video direkt från skrivbordet, säger Thomas Molén som är ansvarig för telemedicin på Västerbottens läns landsting.

– Med TANDBERGs produkter har vi byggt en unik infrastruktur för videokommunikation som ligger i framkant internationellt. Lösningen är i drift men vi har än så länge bara sett början på de positiva effekter i form av ekonomiska besparingar och ökad effektivitet och kvalitet som detta system kommer att leda till, säger Thomas Holm, Healthcare Manager på TANDBERG.

TANDBERG har dessutom levererat liknande lösningar till både Norge och Danmark vilket skapar ett integrerat videonät och möjliggör ett utökat nordiskt samarbete och kompetensutbyte inom vårdsektorn. Även andra länder inom EU har visat intresse och målet är att skapa ett videonät som täcker in hela Europa.

För mer information kontakta:
Andrés Portillo, Sverigechef
Telefon: 070-105 4000
andres.portillo@tandberg.com

Katarina Wildenstam, Marknadschef
Telefon: 070-868 0678
katarina.wildenstam@tandberg.com

Åsa Söderén, Hill & Knowlton PR-byrå
Telefon: 08-402 89 40
asa.soderen@hillandknowlton.com

Om TANDBERG
TANDBERG är den ledande globala leverantören av produkter och tjänster för telepresence, HD-videokommunikation och mobil video, med huvudkontor i New York och Oslo. TANDBERG utvecklar och tillverkar system och programvara för överföring av video, röst och data och finns i fler än 90 länder. TANDBERG är noterat på Oslobörsen (TAA.OL). För mer information, besök www.tandbergsweden.se