Socialstyrelsen

Tandhälsan hos barn och ungdomar varierar mellan befolkningsområden

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 16:58 CEST

Tandhälsan hos barn och ungdomar är sämre i familjer med utländsk bakgrund, låg utbildning och arbetslöshet, jämfört med genomsnittet i ett landstingsområde. Det visar en granskning av ungas tandhälsa som Socialstyrelsen genomfört. Granskningen visar också att 60 procent av 19-åringar är kariesfria på tandytorna mellan tänderna, men att det nu syns en avmattning i förbättringen av tandhälsan bland unga.

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt tandhälsan hos barn och ungdomar avseende kariesangripna eller fyllda tänder. Uppföljningen för år 2002 visar bl.a. följande:

Några landsting har redovisat uppgifter om tandhälsan i olika befolkningsområden. De visar att tandhälsan är sämre i områden med en hög andel av socioekonomiskt svaga grupper d.v.s. familjer som har utländsk bakgrund, låg utbildning och hög arbetslöshet. För dessa grupper förstärker nu folktandvården de förebyggande insatserna.
60 procent av undersökta 19-åringar var kariesfria på tandytorna mellan tänderna. Om dessa ytor har kariesskador leder detta till ett framtida vårdbehov eftersom många fyllningar kan behöva göras om. Resultatet pekar på ett minskat vårdbehov framöver för denna åldersgrupp. Uppgifterna om 19-åringar är speciellt intressanta eftersom det är sista året som behandlingen är avgiftsfri för individen.
Ett trendbrott kan noteras eftersom statistiken från de senaste åren antyder att det finns en tendens till avmattning vad avser den stora förbättringen av tandhälsan hos 12- och 19-åringar som tidigare kunnat påvisas. Detta stämmer med olika rapporter från verksamma tandläkare. Statistiken visar dock inte någon klar försämring av tandhälsan på riksnivå.
Cirka 10 procent av patienterna i rapporteringsunderlaget har behandlats av privattandläkare. Tandhälsan hos dessa patienter är i stort densamma som för de patienter som behandlats inom folktandvården. Det har tidigare hävdats att det är endast barn med god tandhälsa som går till privattandläkare.
- I statistiken ingår endast sådan kariesskador som behöver behandlas med fyllningar. Utöver dessa skador finns ytlig karies som kräver förebyggande årgärder för att inte utvecklas till direkta skador. Den förebyggande tandvården får alltså inte minskas bara därför att tandhälsan fortfarande är mycket god, betonar Hans Sundberg medicinalråd vid Socialstyrelsen och ansvarig för bl.a. uppföljningen av tandhälsan.

Rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar 1985 - 2002 finns på Socialstyrelsens webbplats www.sos.se eller överst i detta dokument.

Ytterligare upplysningar: Hans Sundberg tel 08-555 534 27.