TUC Sweden

Tandsköterska - Ett framtidsyrke

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 10:57 CEST

Enligt nyframtagen statistik arbetar 18 av de 20 studenter, som i december 2009 tog examen från utbildningen Tandsköterska på TUC Yrkeshögskola, i dag som tandsköterska.

Att Tandsköterskeutbildningen på TUC Yrkeshögskola verkligen leder till jobb befästs även av den statistik som presenterades vid samma tid förra året. Då hade 95 % av de studenter som tog examen från utbildningen i december 2008 arbete inom utbildningsområdet.

Ky-utbildningen Tandsköterska på TUC Yrkeshögskola blev i januari godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan att bedrivas vidare som en yrkeshögskoleutbildning, YH. Den 1,5 år långa utbildningen ger de studerande, förutom gedigna teoretiska kunskaper, även mycket praktisk erfarenhet, dels från dentalrummet på skolan och dels då en fjärdedel av utbildningen är förlagd på olika tandvårdskliniker på så kallat Lärande i arbete, LIA. LIA ger studenterna möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken, samt möjlighet att skapa kontakter med branschen och blivande arbetsgivare.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, och efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor väntas också öka ytterligare de närmaste åren. Stora pensionsavgångar står för dörren vilket ger nya tandsköterskor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

YH-utbildningen Tandsköterska startar i januari 2011. Sista ansökningsdag är den 1 november.

Ytterligare information om utbildningen finns på: http://www.tucsweden.se/tandskoterska

För ytterligare information och frågor kontakta Anette Stendahl, Marknadskommunikatör på TUC Sweden, på telefon 0140-687 24, anette.stendahl@tucsweden.se