Hagmans Tandvård i Åsa

Tandvården och Saint Bartholomew’s

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 20:16 CEST

En besökare i  London kan med fördel titta in på Saint Bartholomew’s Hospital, ett högintressant sjukhus  - med museum - som är en del av medicinhistorien. Det är också ett sjukhus som tog lite tid på sig att införa tandvård. 

Saint Bartholomew’s Hospital, Londons och Storbritanniens äldsta sjukhus, grundades 1123 av prästen och hovmannen Rahere (eller Raherius). Sjukhuset ligger fortfarande på den plats där det ursprungligen uppfördes, inte långt från St Paul’s Cathedral i City of London, som är Londons historiska centrum och en egen stad inom Storlondon.

En pilgrims vision

Under en pilgrimsresa till Rom blev Rahere sjuk och uppmanades i en uppenbarelse av Sankt Bartolomeus att bygga ett sjukhus. Vid denna tid betydde ”sjukhus” kloster. Åter i England grundade han St Bartholomew’s Hospital och den närbelägna kyrkan St Bartholomew-the-Great, där han ligger begravd.

Rahere dog 1144, mindre än ett sekel efter slaget vid Hastings. Han var en av Kung Henrik I: s favoriter. Kungen var yngste son till Vilhelm Erövraren och Matilda av Flandern.Ett fullt modernt Londonsjukhus i vår tid med rötterna nere i slaget vid Hastings – medge att nackhåren reser sig!

Kungars favoritsjukhus

När Henrik VIII reformerade kyrkan gick han illa åt klostren och deras skatter. St Bartholomew utgjorde inget undantag, men kunde trots den hårdhänta brandskattningen fortsätta det sjukvårdande uppdraget som ett provisorium. Lite senare, år 1544 återfick sjukhuset sin status, nu i sekulär regi.

Barts, som sjukhuset kallas till vardags, har stolta traditioner. Här vårdades Henrik VIII för sina ”sorre legges”, kroniska bensår, liksom i sviterna efter ett par allvarliga hjärnskakningar. Och det var på Barts som William Harvey, blodomloppets upptäckare, genomförde sin forskning på hjärt-kärlsystemet, de studier i början av 1600-talet som visade att hjärtat är en pump som cirkulerar blodet i ett slutet system. Tala om medicinsk revolution!

Legendariska medicinska genier

Det medicinska universalgeniet Percivall Pott (1714-88), han som författade en ny medicinsk lärobok vartannat eller vart tredje år, verkade som kirurg på Barts. Bland mycket annat beskrev han sambandet mellan sot och svårläkta sår hos Londons sotare, ett tidigt bidrag till läran om cancerns uppkomst.

I militär regi

Under de båda världskrigen tjänade Saint Bartholomew’s Hospital som militärsjukhus och i nutid, nästan 900 år efter sin tillblivelse, är sjuhuset still going strong. Ett par decennier tillbaka bildades St Bartholomew’s and the Royal London School of Medicine and Dentistry. Även tandvården fick till slut vara med. Vid Institutionen för tandvård, en av högskolans sex institutioner, bedrivs sedan 1995 utbildning och forskning inom munhälsa hos vuxna, oral utveckling samt kliniska och diagnostiska vetenskaper.

- Det tog nästan 900 år, men till sist erövrade tandvården den ädlaste av örikets vårdinrättningar, juvelen i kronan! Ett erkännande att munnen är en del av kroppen, kommenterar Calle Hagman, tandläkare i Åsa och aktiv på egna bloggen www.callehagman.se/calles-blogg

Källa: Kungliga krämpor och andra medicinhistoriska kåserier av Knut Haeger, utgiven 1962 på Natur och Kultur.


Calle Hagman är en tandläkare i Åsa med en passion för estetisk tandvård. Nätverkande och ständig kunskapsuppdatering är två kärnvärden för tandläkare Calle Hagman. Han är founding member, tidigare president och fortfarande aktiv medlem i SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, landets ledande nätverk för kvalitetsstyrd, kunskapsbaserad  estetisk och kosmetisk tandvårdFölj oss på Facebook!