Conductive

Tandvårdens nya nationella riktlinjer är här - så påverkas svensk tandvård

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:12 CET

Tandvården är under förändring – är du med i utvecklingen?

De kommande nationella kvalitetsindikatorerna och riktlinjerna är snart klara – hur kommer det att påverka dig och din klinik? Indikatorerna är såväl generella som sjukdoms- och patientspecifi ka, och kraven på kvalitet och uppföljning kommer att förändras. Indikatorerna ska användas för att analysera och följa upp tandvårdens kvalitet. Vad behöver du förbereda dig på för att möta de nya kraven

Vad kommer att mätas och hur ska det rapporteras? Vad behöver din klinik göra för att vara redo inför förändringarna?  

På konferensen kommer du att kunna ta del av förhandsinformation från Socialstyrelsens arbete kring riktlinjer och indikatorer. Dagarna bjuder på inspiration då du får lyssna till kliniker som redan idag arbetar i framkant med kvalitetsfrågor och verksamhetsutveckling. Men även frågor som du tampas med dagligen kommer att tas upp – t ex. att hantera tandvårdsstödet och vägar till bättre teamtandvård. Du får också konkreta redskap för att arbeta med kvalitetsfrågor och framtåblickar om hur tandvården kommer att utvecklas.

Välkommen till 2010 års viktigaste konferens om framtidens tandvård! 
Stockholm den 7-8 juni 2010

Ur programmet:

Nationella riktlinjer och indikatorer för framtidens tandvård
Vem berörs av riktlinjerna? 
Hur kan riktlinjerna hjälpa mig i arbetet? 
Beskrivning av och exempel på indikatorer för God tandvård 
Hur påverkas du av indikatorerna? 
Vad ska mätas?
Nils Oscarson, Andreas Cederlund & Marianne Appelquist
Projektledare 
Socialstyrelsen 

Tandvårdens utveckling och framtid – så kan du förbereda dig
Så kommer SKL och Folktandvård att förhålla sig till riktlinjer och indikatorer
Raimo Pälvärinne
Ordförande Sveriges folktandvårdsförening, företrädare SKL
Tandvårdsdirektör
Landstinget Östergötland

Så kan SKaPa-registret bidra till din verksamhetsutveckling
Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit – ett nationellt register för tandvården 
Hur kan du använda SKaPA:s rapporter för kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling

Jörgen Paulander
Övertandläkare
SKaPa-registret

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.