Tanganyika Oil Company Ltd

TANGANYIKA OIL BÖRJAR HANDLAS PÅ TORONTO STOCK EXCHANGE DEN 16 SEPTEMBER 2008

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:22 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49795

CALGARY, KANADA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - OMX Nordic Exchange) kan idag meddela att Bolagets stamaktier kommer att börja handlas på Toronto Stock Exchange när marknaden öppnar den 16 september 2008. Bolagets handelssymbol "TYK" kommer att bestå. Tanganyika Oils aktier kommer att avnoteras från TSX Venture Exchange vid marknadens stängning den 16 september 2008.

Gary Guidry, Tangayika Oils koncernchef och verkställande direktör kommenterar, "Tanganyika Oils uppflyttning till Toronto Stock Exchange är en reflektion av Bolagets tillväxt och våra resultat så här långt. Vi har fortsatt att sätta nya oljeproduktionsrekord under augusti, med en genomsnittlig bruttofältproduktion om över 21 700 bopd (En nettoaandel till Bolaget om över 9 000 bopd) under månaden."

Borrprogrammet vid Tishrinefältet fortsätter att utvärdera de förlängningar av West Tishrine-fältet som först rapporterades under det tredje kvartalet 2007. Den sydvästra förlängningen av West Tsihrinefältet adderade ett betydande nytt område, som nu medräknas i Bolagets reservbas. Ett andra nytt undersökningsområde är den norra down-dipförlängningen av reservoarerna Chilou A, Chilou B och Jaddala i West Tishrinefältet. Båda förlängningarna av Tishrine Westfältet fortsätter att ha en positiv inverkan på produktion, reserver och bekräftar samtidigt modellen och gör därmed att fortsatt utvärdering/undersökning av Tishrine-antiklinalen framstår som mycket attraktiv för Bolaget. Tanganyika Oil har inlett arbetet med att borra ytterligare utvärderingsborrningar i området mellan det östra och det västra Tishrinefältet. Resultat från dessa borrningar väntas under återstoden av året.

För närvarande borrar sex borriggar och tio ånggeneratorer är i drift i Syrien, vilket ger Bolaget en stark plattform att ytterligare utöka sina borrprogram och program för utökad oljeutvinning ("EOR").

Som förväntat visar sig 2008 vara ett mycket viktigt åt för Bolaget, då vi lyckas visa på vår förmåga att växa och konvertera våra resever i världsklass till bevisade producerade tillgångar som är kapabla att generera starka vinster och operativa kassaflöden.

Tanganyika Oil Company Ltd. är ett kanadensiskt olje- och gasföretag med produktions- och prospekteringstillgångar i Syrien. Bolagets aktier är noterade på TSX Venture Exchange under symbolen "TYK" och dess svenska depåbevis är noterade på OMX Nordic Exchange under symbolen "TYKS".

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Gary Guidry - President and CEO
Tel: +1 403 716 4051
Fax: +1 403 261 1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com


Ian Gibbs - Chief Financial Officer
Tel: +1 604 689 7842
Fax: + 1 604 689 4250
E-mail: ian.gibbs@tykoil.com


Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1 604 689 7842
Fax: +1 604 689 4250
E-mail: sophias@namdo.com