Tanganyika Oil Company Ltd

TANGANYIKA OIL COMPANY LIMITED: REVIDERAD RELEASE - TANGANYIKA OIL RAPPORTERAR OM SEISMISKA RESULTAT OCH BORRESULTAT SOM PEKAR MOT EN POTENTIELLT MYCKET BETYDANDE ÖKNING AV OLJEMÄNGDEN I SYRIEN

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:00 CET

CALGARY, KANADA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - First North, Stockholm) kan idag meddela att Bolaget uppdragit att ta fram en ny reservanalys baserad på resultaten av såväl borrning som 3D-seismik och ångstimulering vid fälten Oudeh och Tishrine i Syrien.

3D-seismik och borrning av nya brunnar i Syrien - Potentiellt mycket betydande ökning av oljemängden och kvaliteten
Den kända oljemängden vid Bolagets projekt i Syrien överstiger en uppskattad mängd om 5,5 miljarder fat
"stock tank oil initially in place (STOIIP)" (Källa: Sproule och Ryder Scott, 31 december 2005) med brutto 330,4 miljoner fat STOIIP bevisade, sannolika och möjliga reserver och 115,1 miljoner fat netto till bolaget. Dessa reserver inkluderar inte på något sätt resultaten från de pilottester med ånginjicering som för närvarande genomförs i de aktuella fälten. Under 2006 har Bolaget prioriterat anskaffandet av 3D-seismik över fälten Oudeh, Tishrine och Sheikh Mansour. Resultaten av den insamlade och tolkade 3D-seismiken stödjer besultet att borra i vissa områden där det tidigare inte funnits några kända reserver. Trots att Tanganyika Oil endast börjat tolka resultaten från den västra delen av Tishrineantiklinalen har den nya informationen gett en betydande insikt i den ytterligare reservpotentialen i området. Vänligen se bifogad karta.

Baserat på resultaten av borrningar och 3D-seismik har Bolaget slagit fast följande:
- En mycket betydande ökning av STOIIP väntas vid Oudeh i Shiranishformationen (från nya borresultat och högupplöst 3D-kartläggning), Butmahformationens lätta olja (från högupplöst 3D-kartläggning och kontroll av existerande brunnar) samt vid Kurrachine Dolomiteformationen lätta oljekolumn (från högupplöst 3D-kartläggning och kontroll av existerande brunnar).
- Ingen avslutning har identifierats vid West Tishrine, vilket stämmer överrens med de produktionstester som genomförts utanför gränserna för de områden i vilka reserver hittills bokats. Ett så kallat "water disposal test" kommer att borras utanför fältet och är planerat att genomföras under de närmaste två månaderna - för att testa förlängningen av potentialen i formationerna Chilou, Jaddala och Shiranish. Detta kommer att ha en betydande påverkan på de högkvalitativa STOIIP-volymerna i Tishrine.
- Betydande prospekteringspotential har identifierats i djupare liggare strukturer belägna mellan de östra och västra Tishrinefälten, det vill säga de fält som för närvarande befinner sig i produktion. Borrning samt testning av dessa strukturer kan komma att vara en del av budgetprogrammet för 2007.

Bolagets reserverevisor analyserar för närvarande resultaten från borrningar som genomförts under 2006, 3D-seismik och pilotprogrammen för ånginjicering. Resultaten av reserveranlyserna kommer att offentliggöras under det första kvartalet 2007.

Tanganyika Oil Company Ltd. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions- och prospekteringstillgångar i Egypten och Syrien. Bolagets aktier handlas på TSX Venture Exchange under symbolen "TYK" och Bolagets svenska depåbevis handles på First North i Stockholm (tidigare Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen) under symbolen "TYKS".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gary Guidry - Koncernchef och verkställande direktör
Tel: +1-(403) 716-4051
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com


Arlene Weatherdon - Chief Financial Officer
Tel: +1-(403) 716-4054
Fax: +1-(403) 261-1007
Email: arlene.weatherdon@tykoil.com

Robert Eriksson - Investor Relations
Tel: 0701-112615
Fax: 08-54501554
E-mail: robert.eriksson@tykoil.com

Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1-(604) 689-7842
Fax: +1-(604) 689-4250
E-mail: sophias@namdo.com