Tanganyika Oil Company Ltd

TANGANYIKA OIL COMPANY LIMITED: TANGANYIKA OIL LÄMNAR INFORMATION AVSEENDE UPPDATERADE RESERVERBERÄKNINGAR

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 08:44 CET

CALGARY, KANADA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - Stockholmsbörsen) kan idag tillkännage att Bolaget har inkomit med en rapport kring reservdata och annnan olje- och gasinformation till "Canadian securities authorities" i enlighet med reglerna i National Instrument 51-101, inklusive fomulären 51-101F1, 51-101F2 och 51-101F3. Fullständiga verasioner av dessa dokument kan erhållas från bolagets hemsida, www.tanganyikaoil.com, eller från SEDAR på www.sedar.com.

DeGolyer and McNaughton har genomfört en oberoende utvärdering av råoljereserverna hänförliga till Tanganyika Oils deltagande intressen i Bolagets syriska och egyptiska tillgångar per den 31 december 2006. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt på SEDAR.

De mest betydelsefulla resultaten i rapporten är hänförliga till Syrien, där de besvisade samt sannolika reserverna, netto till Bolaget, ökade från 41 till 416 miljoner fat (vid användandet av konstanta priser och kostnader*). Denna betydande ökning av reserverna är ett resultat av en kombination av olika aktiviteter som Bolaget genomfört, bland annat inkluderande:

1. Täckning med 3D-seismik över samtliga stora fält
2. Framgångar vid borrandet av utvärderingsbrunnar
a. Utökar fältets gränser med avseende på reserverna
b. Visar på ekonomiskt försvarbar produktion från en ny reservoar vid Tishrine (Chilou A)
c. Visar på ökad potential med allt tätare borrade hål med teknik för utökad oljeutvinning ("EOR")
3. Genomfört pilottester med injicering av värme (ånga) vid fälten Oudeh och Tishrine
4. Betydande minskning av kapitalkostnaderna vid utbyggnaden

Framgången med dessa program har varit uppmuntrande och Bolaget planerar nu att accelerera sina aktiviteter under 2007, för att på så sätt kunna öka såväl produktionen som den slutliga utvinningsgraden från samtliga av de fält Bolaget är operatör för i Syrien.

I Egypten ökade de bevisade och sannolika reserverna, netto till Bolaget, från 0,8 miljoner fat till 5,6 miljoner fat som ett resultat av fyra nya fyndigheter samt fortsatta borrningar av utvärderingsbrunnar.

De totala bevisade och sannolika reserverna netto till Bolaget uppgår nu till 421,5 miljoner fat. Totala bevisade, sannolika och möjliga reserver netto till Bolaget uppgår nu till 602 miljoner fat.

Nuvärdet (Net Present Value - NPV) med en diskonteringsränta om 10% på Bolagets andel av de bevisade och sannolika reserverna uppskattas till 2,1 miljarder USD.

Tanganyika Oil Company Ltd. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions och prospekteringstillgångar I Egypten och Syrien. Bolagets aktier handlas på TSX Venture Exchange medan de svenska depåbevisen handlas på Stockholmsbörsen.

*Benchmark för oljan: Brent North 58,50 USD/fat, olja vid försäljningspunkten i Egypten 40,00 USD/fat och i Syrien 34,04 USD/fat.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gary Guidry - Koncernchef och verkställande direktör
Tel: +1-(403) 716-4051
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com

Arlene Weatherdon - Chief Financial Officer
Tel: +1-(403) 716-4054
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: arlene.weatherdon@tykoil.com

Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1-(604) 689-7842
Fax: +1-(604) 689-4250
E-mail: sophias@namdo.com

Robert Eriksson - Investor Relations
Tel: +46-701-112615
Fax : +46-8-54501554
E-mail : robert.eriksson@tykoil.com