Tanganyika Oil Company Ltd

TANGANYIKA OIL TILLKÄNNAGER RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 95,4 MILJONER CAD – MOTSVARARANDE 582 MILJONER SEK

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 17:12 CET

TANGANYIKA OIL COMPANY LIMITED: TANGANYIKA OIL TILLKÄNNAGER RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 95,4 MILJONER CAD – MOTSVARARANDE 582 MILJONER SEK

CALGARY, KANADA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - First North, Stockholm) kan idag meddela att Bolaget bestämt sig för att sälja, på en icke-mäklad basis, upp till 6 miljoner ordinarie aktier i Bolaget till ett pris om 97 SEK per aktie (cirka 15,91 CAD per aktie vid en växelkurs om 6,0979) - vilket ger Bolaget en bruttointäkt om upp till 582 miljoner SEK (motsvarande cirka 95,4 miljoner CAD). En så kallad "finders fee" om 3,5% kan komma att betalas ut på en del av denna riktade emission. Nettointäkterna från emissionen kommer att användas för att utveckla Bolagets olje- och gastillgångar i Syrien, samt för allmänna bolagsändamål. Denna emission är villkorad av erhållandet av nödvändiga godkännanden från berörda myndigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gary Guidry - Koncernchef och verkställande direktör
Tel: +1-(403) 716-4051
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com

Arlene Weatherdon - Chief Financial Officer
Tel: +1-(403) 716-4054
Fax: +1-(403) 261-1007
Email: arlene.weatherdon@tykoil.com

Robert Eriksson - Investor Relations
Tel: 0701-112615
Fax: 08-54501554
E-mail: robert.eriksson@tykoil.com

Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1-(604) 689-7842
Fax: +1-(604) 689-4250
E-mail: sophias@namdo.com