Tanganyika Oil Company Ltd

TANGANYIKA OILS SVENSKA DEPÅBEVIS NOTERAS PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:35 CET

CALGARY, ALBERTA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - First North, Stockholm) har idag nöjet att meddela att Stockholmsbörsen har godkänt Bolagets ansökan om en primärnotering av dess svenska depåbevis på Stockholmsbörsen.

Första handelsdag på Stockholmsbörsen är planerad till den 14 februari 2007. Den sista dagen för handel med Bolagets svenska depåbevis på First North är planerad till den 13 februari 2007. Tickerkoden "TYKS" kommer att förbli densamma. En handelspost i Tanganyika Oil kommer från och med det att handeln med Bolagets depåbevis inleds på Stockholmsbörsen att utgöras av 100 svenska depåbevis. Bolagets stamaktier kommer att fortsätta att handlas på TSX Venture Exchange med tickerkoden "TYK".

"Det är glädjande att Stockholmsbörsen har godkänt vår notering. Det är ett stolt ögonblick för Tanganyika Oil, då det reflekterar den tillväxt och mognad som Bolaget uppnått. Vi är övertygade om att noteringen på Stockholmsbörsen kommer att leda till en större medvetenhet från investerarnas sida vad gäller Tanganyika Oil och våra tillgångar av världsklass i Mellanöstern", säger Tanganyika Oils ordförande Lukas Lundin.

Prospektet avseende noteringen kommer att offentliggöras torsdagen den 8 februari 2007 och kommer från och med den dagen att finnas tillgängligt på Tanganyika Oils hemsida, www.tanganyikaoil.com samt på E. Öhman J:or Fondkommission AB:s hemsida, www.ohman.se.


Tanganyika Oil Company Ltd. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions- och prospekteringstillgångar i Egypten och Syrien. Bolagets aktier handlas på TSX Venture Exchange under symbolen TYK medan de svenska depåbevisen handlas på First North vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gary Guidry - Koncernchef och verkställande direktör
Tel: +1-(403) 716-4051
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com

Arlene Weatherdon - Chief Financial Officer
Tel: +1-(403) 716-4054
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: arlene.weatherdon@tykoil.com

Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1-(604) 689-7842
Fax: +1-(604) 689-4250
E-mail: sophias@namdo.com

Robert Eriksson - Investor Relations, Europe
Tel: +46-701-112615
Fax : +46-8-54501554
E-mail : robert.eriksson@tykoil.com