RISE Research Institutes of Sweden AB

Tanja Tränkle tror på vindenergi till havs

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2015 09:44 CEST

Det kommer alltid att vara billigare att bygga vindkraft på land än till havs. Men det är bara sant ur ett projektperspektiv säger Tanja Tränkle på SP, som tror att Sverige har stor potential för havsbaserad vindkraft. Tillförlitlighet och planering av drift och underhåll för att reducera kostnaderna är områden där SP kan spela en roll i utvecklingen. Nu är hon med och driver en SIA för vindenergi till havs.

Tanja Tränkle är civilekonom och började på SP i januari tidigare i år efter sju år i vindkraftsbranschen, där hon bland annat varit med och planerat byggnationen av flera vindkraftsparker i den tyska Nord- och Östersjön. På SP har hon fått i uppdrag att söka nya vägar att tillämpa SPs kompetens inom vindenergiområdet, både på land och till havs. Produktion av energi från förnyelsebara källor är ett strategiskt utvecklingsområde inom affärsområde Energi, så Tanja Tränkles kompetens är en välkommen förstärkning.

När det gäller havsbaserad vindkraft har Energimyndigheten precis beviljat medel för en strategisk innovationsagenda för att samla branschen i strävan på förnyelse. SP är med och driver agendaarbetet, som Tanja Tränkle hoppas ska hjälpa svenska aktörer att ta del av de markander för havsbaserad vindkraft som finns internationellt och också göra det möjligt att leda utbyggnaden av svensk, havsbaserad vindkraft.

I Tyskland, Danmark och Storbritannien har havsbaserad vindkraft etablerats kommersiellt med hjälp av politisk styrning genom t.ex. fasta priser eller subventioner. Sverige har hittills istället valt att stötta marknaden på ett och samma sätt för all förnybar energi genom elcertifikaten, vilket tillsammans med låga elpriser har gjort att mycket kunskap och kompetens inom just havsbaserad vindkraft som tidigare funnits i landet har försvunnit eller splittrats.

I ett systemperspektiv har Sverige goda möjligheter att skapa en lönsam storskalig energiproduktion på detta sätt, för att de geografiska förutsättningarna i innanhav som Östersjön är ”snällare”: mindre vattendjup, kortare avstånd till kusten, lägre våghöjder, lägre extremvindar, inget tidvatten och mindre korrosiv miljö. Det innebär, relativt sett, lägre investerings- och underhållskostnader och kortare avstånd för elöverföring till land än de projekt som byggs idag i Nordsjön.

- En nationell satsning på havsbaserad vindkraft skulle kunna bidra till kostnadsreduktioner genom optimering och kvalitetssäkring av komponenter och strukturer och genom effektivisering av drift och underhåll. SP skulle också kunna vara med i utvecklingen till en förbättrad fördelning av energiproduktion över tid, alltså en förbättring av leveranssäkerheten, säger Tanja Tränkle.

Kontakt:
Tanja Tränkle
E-postadress: Tanja.Trankle@sp.se
Mobiltelefon: +46 70 1499066 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se