Vanguard Sverige

Tankarna bakom Lean verktygen når Sverige, Vanguard lanserar ny minikurs!

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 06:30 CET

Efter stor succé i bl.a. England, Scotland, Irland, Wales, Holland och Danmark för att nämna några, har den svenska marknaden äntligen fått möjlighet att ta del av Vanguard Consultings metoder. "Systemtänkande" som metoden kallas, har sin bakgrund i Taiichi Ohno´s produktionsmetod som senare kom att göra Toyota världsberömt.

Systemtänkande ska inte förväxlas med lean, six sigma och de andra verktyg som finns ute på marknaden.

Vanguard var pionjärer i arbetet med att översätta Taiichi Ohno's "Toyota Production System" till att passa för tjänsteorganisationer. Det första steget som togs var att inse att tjänsteproduktion skiljer sig från varuproduktion, i grunden är det mycket mer variation i kundernas efterfrågan på tjänster i jämförelse med varor. Detta kännetecknas normalt av det faktum att du aldrig vet hur många kunder som kommer att kontakta organisationen på en dag, vilka frågor de har, eller hur de kommer att ställa dessa frågor. Nyckeln till framgång inom service och administration är därför att utforma organisationen så att den kan absorbera den naturliga variationen.

Vanguard rekommenderar tjänsteorganisationer att undvika de verktyg som utvecklats för att Lean produktion. De blev utvecklade i ett helt annat sammanhang, och fungerar inte tillfredställande i tjänsteorganisationer.

Som ett svar den massiva efterfrågan kring metoden har Vanguard i dagarna börjat ge ut en s.k. mini-kurs, för att intresserade snabbt ska kunna få lära sig om och ta del av den nya metoden. Den 7:e december gick startkskottet då den första delen i kursen introducerades - "En introduktion till Systemtänkande". Kursen är tänkt att följas upp i sex delar där sikte tas på att ge läsaren en förståelse för hur deras organisation fungerar som ett system.

Vanguard hjälper tjänsteorganisationer att skapa en framgångsrik omställning från traditionellt "Command and Control" tänkande till systemtänkande. Är du beredd att utmana det sätt du tänker på, kan du med hjälp från Vanguards experter uppnå snabba och bestående förändringar. Vanguard har en unik kunskap och expertis från att vara ledande på detta område, och resultatet för kunderna är alltid förbättrad kundservice till lägre kostnad, samtidigt som medarbetarnas arbetsglädje ökar.