Akfeo Förlag

TANKEBUBBLOR - ny diktsamling av Sune Axelsson

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 10:17 CEST


På Östergötlands Bokmässa i Linköping släpps Sune Axelssons fjärde diktsamling, som har titeln Tankebubblor. Mässan har i år ca 60 utställare och litterära presentationer på tre parallella scener.  Länsbiblioteket i Linköping, den 20 september kl. 10-16.

         Bokens framsida                    Läs utdrag                    Östergötlands bokmässa  


FEM FRÅGOR TILL FÖRFATTAREN   

Vad är din bakgrund?

Jag växte upp på en gård i södra Småland. Efter militärtjänst och studier vid Chalmers i Göteborg anställdes jag 1965 på Saab i Linköping. I mitten av 70-talet disputerade jag vid KTH och har verkat som forskare till 2007. Under drygt tjugo år var jag också anställd vid FOI och Linköpings universitet som adjungerad forsknings­chef och professor.

Under 80-talet gick jag på målarkurser, studerade konstvetenskap vid Stockholms universitet och 1993 kom jag igång med den skönlitterära verksamheten.

Detta är din fjärde diktsamling. Vad skriver du om?

Min första diktsamling Skärvor ur då tar upp minnesglimtar från tidig barndom. Det är också en miljöskildring om hur det var att växa upp på en bondgård i mitten av förra seklet. Dikterna är skrivna i prosaform med barnets perspektiv och formmässigt på fjorton korta rader. Det begränsade utrymmet tvingar fram en koncentration av ögonblicket eller händelsen som jag vill berätta om.

Min nästa bok var en sonettsamling med titeln Kajorna i Toulouse. Med dikter om naturen, kärleken och livets allvar.

I den tredje diktsamlingen Fågelskrift fördjupar jag dessa teman. Förutom dikter har jag också skrivit en essäbok, Vår resa i tiden, och i våras kom novellsamlingen Lust och lidande.

Du har också gett ut en bok om bokmarknaden?

Du tänker på Bokens väg till läsaren och biblioteken, som kom ut 2012 och fick stor spridning.

Skriver du mest rimmat eller i prosaform?

I den nya diktsamlingen förekommer båda formerna. En rimmad diktform som jag uppskattar är den klassiska sonetten. Med sina fjorton rader kräver den koncentration men är tillräckligt lång för att kunna berätta något väsentligt.

Bland de orimmade diktformer med bunden form finns den treradiga haikun, som är populär och enkel att formulera.

Svårare är den sapfiska strofen, som ställer stränga krav på både rytm och stavelse­räkning. Med sina trokéer och daktyler lämpar den sig för tyngre ämnen. Alla tre versformerna finns representerade i Tankebubblor.

Där finns också en dikt i samlingen skriven som villanella med nitton rimmade rader. Rad ett och tre i inledningsstrofen upprepas växelvis i de följande stroferna som ett slags ackord, vilket ger diktformen en speciell prägel.

Vilka är diktsamlingens huvudteman?

Centrala är de existentiella frågorna om livet, dess mening och ändlighet. Många dikter hämtar inspiration från naturen och vardagen och vidgas mot ett mer universellt perspektiv. Några tar också upp krig och andra ohyggligheter i världen.

En längre dikt handlar om kejsar Ming Huangs sista dagar vid makten innan han jagades bort från tronen. Han levde på 700-talet e.Kr. under en kulturell guldålder, och redan då fanns det en akademi
i Kina där landets lärde, konstnärer och författare samlades och levde i ofattbar prakt och lyx.

I Tankebubblor hittar man också lättsamma dikter med humor, värme och glädje. Lyriksamlingen avslutas med en svit kärleksdikter. 

TANKEBUBBLOR ges ut av Linköpingsförlaget Akfeo. Boken är inbunden i formatet 146x222 mm, omfattar 156 sidor och säljs på nätet av Adlibris, Bokus, Cdon m.fl.

Läs några av dikterna här! 

Akfeo bokförlag ger ut skön- och facklitteratur