Tedestrand coaching AB

Tanken om Psykologisk komplexitet - och dess lösning måste lämnas först!

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2013 10:48 CEST

Vi måste lämna tanken på samtalsterapi och andra samtalsbaserade metoder utan visuell överblick - karta för att övergå till ett nytt tänk och ett nytt sätt att lösa/återskapa psyken som sönderfallit med - kartan som samtalsledare. Vi måste lämna Psykologin för en stund och fokusera på komplexitet - och hur den måste lösas - för att därefter återvända till Psykologin med en helt ny grund och en helt ny syn på hur Psykologin och psyket måste hanteras - som en del av alla annan komplexitet i universum som ska hanteras av människan.

Precis på samma sätt som vi en gång lämnade tanken på att bedriva kirurgi utan visuell överblick -röntgen för att när röntgen var upptäckt övergå till kirurgi med röntgenkartan som den kirurgiska processledare/vägledaren.

På samma sätt har det sett ut inom orientering, byggnation, mikrobiologi, astronomi, allehanda teknisk utveckling etc. etc. Mig veterligt finns inget komplext område som har lösts på något annat sätt när människan ska hantera problematiken.

Nya upptäckter som har mönster efter naturlagar som skapats generellt för exempelvis komplexitet måste respekteras oavsett vad vi tidigare präglats att tänka - och tycka. Verkligheten kan inte förbises utan mycket stora negativa konsekvenser. Vi ser dessa konsekvenser tydligt idag inom psykologins verksamhetsområden.

Utan Visuell Överblick VS Med Visuell Överblick

Kirurgi: 

Utan röntgen - Med röntgen 

Slumpmässigt - Sannolik utgång 

Kontraproduktivt - Produktivt 

Skadligt/farligt/osäkert - Helande/säkert/stabilt 

Vilseledande - Verklighetsbaserat

Orientering: 

Utan karta - Med karta 

Slumpmässigt - Sannolik utgång 

Kontraproduktivt - Produktivt 

Skadligt/farligt/osäkert - Helande/säkert/stabilt 

Vilseledande - Verklighetsbaserat

Samtalsterapi: 

Utan processkarta - Med processkarta 

Slumpmässigt - Sannolik utgång 

Kontraproduktivt - Produktivt 

Skadligt/farligt/osäkert - Helande/säkert/stabilt 

Vilseledande - Verklighetsbaserat

Byggnation skyskrapa: 

Utan ritning - Med ritning 

Slumpmässigt - Sannolik utgång 

Kontraproduktivt - Produktivt 

Skadligt/farligt/osäkert - Helande/säkert/stabilt 

Vilseledande - Verklighetsbaserat

Vad är skillnaden? Vad är den gemensamma nämnaren?

Vad är den felande länken i dagens psykologi?


Anders Tedestrand

Psykologisk orienteringstränare


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235