FORES

Tankesmedjan Fores Klimat- och Miljöprogram byter namn till Klimatprogrammet

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 07:30 CEST

Fores Klimatprogram: Mattias Goldmann, Mette Kahlin McVeigh och Erik Huss.

Klimatet är den största globala utmaningen i modern tid; där är vetenskapen enhällig. I storskaliga demonstrationer över hela världen visar unga och gamla sitt samlade engagemang för vår gemensamma men osäkra framtid. Politikerna blir däremot allt mer splittrade, vilket sår tvivel om klimatet hos stora delar av världsbefolkningen.

Just av denna anledning byter tankesmedjan Fores namn på ett av sina fyra programområden till Klimatprogrammet. Med omstöpningen renodlas programmet till att fokusera på klimatfrågan, med stark utgångspunkt i de svenska klimatmålen, EU:s klimat- och förnybarhetsmål och utsläppshandelssystem (EU-ETS) samt FN:s globala klimatförhandlingar inklusive Parisavtalet.

Det uppdaterade programnamnet innebär inte att Fores helt lägger miljöfrågorna bakom sig. Då klimatets välmående är den enskilt största faktorn för en levande och frisk natur går klimat- och miljöarbetet hand i hand. Med namnbytet profilerar programmet sig i linje med den stora expertisen på klimatområdet som Fores besitter.

Sedan Fores grundades 2009 har programmet med publikationer, seminarier, rundabordssamtal och workshops främst bidragit till klimat- och energisektorn. Det senaste initiativet är boken Klimatinfo för alla (med länk till boken), som också låg till grund för den rikstäckande Sverigeturné med föreläsningar och workshops på ämnet klimatförändringar och klimatarbete inom Sverige, EU och globalt som Fores genomförde tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tidigare i våras.

I Fores klimatteam ingår sedan tidigare Fores vd, Mattias Goldmann, Sveriges förste klimatkommunikatör, Erik Huss, samt den nytillsatta vikarierande programchefen Mette Kahlin McVeigh, expert inom europeiska och internationella klimatförhandlingar.

Läs mer om Fores Klimatprogram, kommande seminarier och aktuella publikationer på www.fores.se/klimat

Har du frågor om Fores forskning och arbete inom klimatområdet, vänligen kontakta

Mette Kahlin McVeigh, assisterande programchef, Klimatprogrammet, Fores
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 070-473 67 57

Mattias Goldmann, vd, Fores
E-post: mattias.goldmann@fores.se
Telefon: 070-309 00 45

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang.
Läs mer www.fores.se