Global Utmaning

Tankesmedjan lanserar rapport på FN:s urbaniseringskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 08:00 CEST

Tankesmedjan Global Utmaning lanserar rapporten Nordic Urban Ways – Local leadership, governance & management for sustainable development på FN-konferensen Habitat III om urbanisering i Quito som börjar idag 17 oktober. Rapporten visar hur de nordiska städerna ligger i framkant inom hållbar stadsutveckling, framförallt gällande ledarskap. Men även hur Norden inte håller måttet gällande sociala dimensioner av hållbarhet.

– Den främsta lärdomen från de nordiska städerna är den ledande roll städer har för en globalt hållbar utveckling. Vår ambition är att sprida urbana system för ledarskap, styrning och genomförande från nordiska städer givet Agenda 2030 och den nya urbana agendan, säger Elin Andersdotter Fabre som är rapportens huvudförfattare och programansvarig för Hållbara Städer vid tankesmedjan Global Utmaning.

Trots att de nordiska städerna utmärks av hållbarhet finns det områden där de inte håller måttet globalt.

– Framförallt inom den sociala dimensionen av hållbarhet - socioekonomiskt välbefinnande, bostäder, medborgardeltagande och ökad ojämlikhet har Sverige och Norden mycket att lära av andra länder globalt. Se till exempel på Medellín, där man har kommit långt med inkludering i städerna, säger Elin Andersdotter Fabre.

Så blir stadsutvecklingen hållbar

Tankesmedjan Global Utmaning har under flera år arbetat med hållbar stadsutveckling och tagit fram rapporter med fokus på goda exempel på ledarskap och presenterat policyförslag. Rapporten Nordic Urban Ways har tagits fram i samarbete med UN Habitat, utgår från mål 11 om hållbar stadsutveckling i FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030, och innehåller intervjuer med borgmästare från en rad olika städer i Norden.

Den huvudsakliga slutsatsen är att ett tydligt fokus på hållbarhetsmål i kombination med ett stark lokalt självstyre är nyckelfaktorer för att uppnå hållbar stadsutveckling. Andra faktorer för nordiska städers framgång inom hållbarhet är; kontinuitet i stadsplanering, medborgardeltagande, visionärt beslutsfattande och att skapa synergier mellan aktörer.


70 procent av BNP:n från städer globalt

Syftet med rapporten är att uppmärksamma och sprida goda exempel på urbana system för ledarskap, styrning och genomförande.

– Städernas betydelse blir bara större globalt. Den urbana befolkningen beräknas öka till över 70 procent under kommande generation. Redan idag genereras 70 procent av energiförbrukningen och BNP:n i våra städer, säger Elin Andersdotter Fabre.

Rapporten kommer att lanseras under FN:s tredje toppmöte om urbanisering och hållbar stadsutveckling, Habitat III i Quito, Ecuador idag den 17 oktober 2016 kl 16.30 lokal tid. Under toppmötet kommer en ny urban agenda att antas – det styrdokument som ska visa riktningen av den urbana utvecklingen globalt.


Rapporten kan laddas ned på http://www.globalutmaning.se/rapporter idag den 17 oktober.


Elin Andersdotter Fabre kommer att vara på plats i Quito mellan måndag - torsdag.


Elin Andersdotter Fabre Mia Laurén
Projektledare Hållbara Städer Kommunikationschef
Tankesmedjan Global Utmaning Tankesmedjan Global Utmaning
Elin.fabre@globalutmaning.se mia.lauren@globalutmaning.se
+ 46 70 223 32 47 + 46 765279460

Global Utmaning är en fristående, oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Global Utmaning är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter.

Tankesmedjan har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.