Vätgas Sverige

Tankställe för vätgas invigt i Arjeplog

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 10:45 CET

Den första februari invigdes en tankstation för vätgas i Arjeplog som följd av att Colmis Proving Grounds kunder uttryckt önskemål om att testa sina elbilar med bränsleceller i kallt klimat.

Ett flertal biltillverkare kan redan idag visa upp vätgasdrivna elbilar som har en prestanda minst lika god som en konventionell bil med förbränningsmotor. År 2015 kommer hundratusentals av dessa bränslecellsbilar att rulla ut på marknaden, enligt några av de större biltillverkarna. De behöver nu eliminera alla tvivel på hur bränsleceller fungerar i kyla och vinterklimat, vilket gör testarenan i norra Sverige mycket attraktiv. Under åren har antalet fordonstillverkare som önskar testa gasdrivna fordon (både lätta och tunga) i kallt klimat ökat stadigt. Det bedöms möjligt att få en så stor volym att en eller två gemensamma tankstationer skulle kunna driftsättas.

– Vi vill vara tidigt ute i världen med att tillhandahålla tankning av vätgas och därmed utveckla och stärka den världsledande testmiljö för vinterprovning av fordon som finns i norra Sverige. Tillsammans med Näringslivsbolaget Argentis i Arjeplog och CASTT vid Luleå tekniska universitet utreder vi möjligheterna att vidareutveckla tankstationen till en multibränsletankstation, som även skall klara vätgas vid högre tryck samt fordonsgas (CNG) säger Peter Öhman, projektledare vid Test Site Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg.

– En multifueltankstation skulle fylla både kommersiella intressen och erbjuda en bas för forskning och utveckling, vilket är avgörande för att nå en minskad klimat- och miljöpåverkan, säger Eva Quist på Argentis, som är projektledare för förstudien.

I Sverige finns sedan tidigare ytterligare en tankstation för vätgas, vilken ligger i Malmö. Vätgas Sverige arbetar inom ramen för Scandinavian Hydrogen Highway Partnership för utbyggnaden av vätgastankstationer och koppla ihop det med de ambitiösa satsningar på vätgasinfrastruktur som sker just nu, framför allt i Tyskland.

Det danska företaget H2Logic har levererat tankstationen som är mobil. Det finns också planer på en permanent lösning inom en snar framtid. Stationen hyrs och driftas av Anders ”Fixarn” Wikström. Övriga aktörer som medverkat till att få tankstationen på plats är Arjeplogs kommun och Vätgas Sverige.

Kontaktpersoner:

Fixarn i Arjeplog, www.fixarn.se

Anders Wikström, anders@fixarn.se, 070-24 73 777

Colmis Proving Ground, www.colmis.com

Harald Fjellström, harald@colmisab.se, 0961-720 102

Argentis, www.argentis.se

Eva Quist, eva.quist@arjeplog.net, 070-395 67 23

Test Site Sweden, Lindholmen Science Park, www.testsitesweden.com

Peter Öhman, programansvarig, peter.ohman@testsitesweden.com, 031-764 70 14

Luleå tekniska universitet, www.ltu.se

Peter Jeppsson, peter.jeppsson@ltu.se, 070-544 7151

Vätgas Sverige, www.vatgas.se

Björn Aronsson, bjorn.aronsson@vatgas.se, 031-334 37 78

H2Logic, www.h2logic.com

Steven Westenholz, swe@h2logic.com, +45 96 26 55 63

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och ett fyrtiotal medlemmar.

Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.